טוען...
  • ראשי
  • הכה את המומחה
  • אם מקור הברכה היא השבת אז איך חילונים מחללי שבת מרויחים טוב (ומדוע מחלל שבת גרוע מרוצח עכו)

אם מקור הברכה היא השבת אז איך חילונים מחללי שבת מרויחים טוב (ומדוע מחלל שבת גרוע מרוצח עכו)

 תנועת התשובה - בזכות המוסר   כיצד יוצאים מיום הכיפורים | הרב אמנון יצחק