טוען...
  • ראשי
  • הכה את המומחה
  • אם המטרה היא לחיות אז למה מתים ואם המטרה היא המוות אז למה אתה חי ( סוד הקיום)

אם המטרה היא לחיות אז למה מתים ואם המטרה היא המוות אז למה אתה חי ( סוד הקיום)

Email Telegram Twitter Facebook Whatsapp