טוען...

איך ניתן לכפר על החטא הידוע של הרווקים במקום פ"ד תעניות?