טוען...

משל האריה (מצחיק)

 באיזו ברכה ברך יעקב אבינו את יצר הרע?   מסכת שבת דף פו,ב | הרב אבנר עוזרי שליט"א