טוען...

למה הרב נוקט בדרך של הפחדה הרי זה מרחיק את האנשים (שאלה מביכה)