טוען...

הכל מתחיל בחינוך

 מסכת שבת דף פז,ב | הרב אבנר עוזרי שליט"א   הרב חנאסב באזכרה 30 לרבנית רומיה יצחק ע"ה