טוען...

ככל שאני מנסה להתקדם יותר כאילו מישהו שם לך דווקא רגלים