טוען...

בחור ישיבה עם שאלות באמונה

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 10.06.2018, שעה: 13:45

 עין יעקב - שבת ד-ו | הרב שמעון משה חי רחמים   מה הפריע ליוונים?