טוען...

למה מייחל הקב"ה? | הרב אמנון יצחק

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך: 24.04.2019

 צריך לשרוף את הגשר   מדוע אין רגלינו עומדות היום בשערייך ירושלים?