טוען...

ויעבירם את הנחל | הרב אמנון יצחק

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 27.11.2018, שעה: 07:14

הורדת MP4 הורדת MP3


בס"ד 27/11/2018 ספר בראשית- פרשת וישלח: ויעבירם את הנחל

נציב יום: שהפגישה בירושלים תהיה מוצלחת, לא יחייבו אותה לעבוד שבתות וחגים, כפי שנהגה מאז חזרתה בתשובה, וזרע קודש בר קיימא לאיילה טרונגו בת ארגיטו, ולמשה בן גנת, שיזכו הם בכלל קפ"ז לעשות נחת רוח לקב"ה.

("ויקום בלילה ההוא ויקח את שתי נשיו ואת אחת עשר ילדיו, ויעבור את מעבר יבוק",

אומרים חכמים זכרונם לברכה: שיעקב אבינו בחיר האבות...).

על הכתוב: "ויעבירם את הנחל", "נחל" ראשי תיבות: "נוצר חסד לאלפים".

צריכים להבין מה הקשר בן "ויעבירם את הנחל, לבין- נותר חסד לאלפים"?

בפרשת ויצא: "ויצא יעקב מבאר שבע לילך חרנה", המקובל האלוקי "מגלה עמוקות": אמר ראשי תיבות "ויצא", "וירא יעקב צורת אלף", למדנו את זה בדרשה קודמת.

צריכים להבין: מה צורת אלף שראה יעקב בלכתו חרנה?

אפשר לבאר על פי היסוד הגדול שגילה לנו הבעל שם טוב הקדוש זכותו תגן עלינו אמן, הפסוק בשירת הים: "אמר אויב ארדוף אשיג אחלק" ראשי תיבות היוצאים מהפסוק הם 5 אל'פים, 5 אלפים, 5 פעמים "אלף".

וזאת להורות לנו: שאפילו בהסתר הגדול שאמר אויב ארדוף אשיג אחלק - שהוא בטוח בעוצמתו, ברכבו ופרשיו, שהוא הולך לתפוס את ישראל על הים-צריכים להאמין באמונה שלמה בבורא יתברך שהוא "אלופו של עולם", "אלף" רומזת על אלופו של עולם.

וזה לומדים מרדיפת פרעה אחרי בני ישראל, היה שמה הסתר גדול, פחד גדול, היה מלפנים המצרים מאחור, המדבר מימין ומשמאל, אין לאן ללכת אין לאן לברוח, להיכנס לים - פשוט לטבוע, לחזור אחורה - מצרים, לאן ללכת?.

"ויראו מאוד ויצעקו בני ישראל אל השם", אבל באמת גם ברדיפה הזאת הסתתר אלופו של עולם. וכידוע בסופו של דבר הושיע השם את ישראל, והטביע את המצרים, ולכן בשירת הים הזכירו זאת ואמרו: "אמר אויב ארדוף אשיג אחלק" ראשי תיבות של חמש אל'פים כדי להורות שאלופו של עולם - נמצא גם בהסתר הגדול ביותר.

וזה הכתוב "ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה", אמר "המגלה עמוקות": "וירא יעקב צורת אלף", כשיעקב הולך אל לבן הארמי, לבן הרשע השקרן הרמאי, הוא טמא וחבורתו טמאה, היה שמה הסתר גדול מאוד, היה מצייר לפניו יעקב אבינו: "וירא יעקב צורת אלף", תמיד זוכר את אלופו של עולם, שמסתתר בהסתר הכי גדול, וזאת כדי שלא יימשך אחרי לבן הרשע ופמלייתו.

ואנחנו צריכים להאמין באמונה פשוטה ושלמה: שאפילו בהסתר הכי גדול, בצרה הכי גדולה שיש, גם שם נמצא אלופו של עולם, ויזכה להמתיק את הדין מעליו להפוך אותו לחסד.

בלשונו הקדושה של הבעל שם טוב: "שאם אדם יידע בידיעה ובאמונה שלמה שבכל ההסתרות הקב"ה מסתתר שם, ואין זו הסתרה כלל - ויהיה דבוק באמונה השלמה בבורא - לא יארע לו שום רע, אלא אהבה וחיבה מאת השם".

על זה חיברו את השיר על פי דברי מילותיו של הבעל שם טוב: "ואפילו בהסתרה, שבתוך ההסתרה, בודאי גם שם נמצא השם יתברך",

זאת אומרת: גם בהסתרה שבתוך ההסתרה בעומק ההסתרה, גם שם נמצא השם יתברך. אין דבר כזה! השם לא נחסר ולא נעדר משום מקום, רק צריך לראות את צורת האלף, דהיינו: אלופו של עולם.

מעתה יאיר לנו להבין: אז איך הכין יעקב את עצמו ואת בני ביתו בעת צרה, לקראת הפגישה עם עשו הרשע?

כתוב: "ויקום בלילה הוא, ויקח את שתי נשיו, ואת אחת עשר ילדיו, ויקחם ויעבירם את הנחל". "ויקם בלילה הוא"

אז על מי מדובר? "ויקום בלילה הוא" אז בטח זה הוא,

אלא זה השכינה שהתלוותה אליו, שאפילו בהסתרה, בתוך ההסתרה, שם נמצא השם יתברך.

"ויקחם ויעבירם את הנחל" הנחל - הוא העביר את בני ביתו את הנחל, את הייחוד הגדול של "נחל" מה זה הייחוד הגדול של "נחל"? "נוצר חסד לאלפים", מה זה "נוצר חסד לאלפים"? נחל, נחל = נוצר חסד לאלפים, השם נוצר חסד למי שרואה לפניו את ה-אל'פים כל הזמן, את אלופו של עולם זה ייחוד גדול. שאדם יזכור תמיד בכל מצב את אלופו של עולם.

אז גם עם ההסתר הגדול שעשו בא עם ה-400 ראשי גייסות, שכל אחד יש לו 400 פקודים, יה בה בי כמות אדירה!, צריך להסתכל "בנחל" ב"נוצר חסד לאלפים". ועל ידי כך הקב"ה מושיע אותם בעת צרה.

אז זה צריך לזכור תמיד: אין מצב ולו הקשה ביותר שחלילה הקב"ה לא נמצא.

לקראת חנוכה, נזכור את דברי האר"י הקדוש: שלשיטת הספרדים להדליק נר חנוכה, זה גם ראשי תיבות: "נחל". להדליק נר חנוכה.

למה?

לזכור ללכת בדרך החשמונאים, שהם לנס גדול של חנוכה במלחמה נגד היוונים מעטים מול רבים, בזכות השם: "נחל", "נוצר חסד לאלפים", כיוון שהם ידעו שיש אלופו של עולם והוא נמצא איתם. כי איך יכול להיות שמשפחה אחת מתתיהו ובניו יוצאים נגד מלכות יוון, איך אפשר לנצח? זה הרבה יותר ממה שיעקב אבינו עמד מול עשו. כמויות אדירות, מעצמת על!, שולטת בכיפת העולם! איך הם יכולים לצאת? מכח מה!? בכח אנושי - אי אפשר לנצח מלחמה כזאת, אלא " נוצר חסד לאלפים".

הם ידעו שבהסתר הכי גדול במלחמה ביוונים, נמצא השם יתברך, הקב"ה נמצא והוא מחכה למסירות נפש., שאדם יבטח בהשם במאה אחוז!, אפילו: "אמר אוייב ארדוף אשיג אחלק" בבב בבב. פפפפפ. לא לפחד! לא לפחד.

אנחנו רואים שמתרגשות צרות ובעיות, ומלחמות קרבות, והישראלים! לא לומדים פרשת השבוע, אם היו לומדים פרשת השבוע - אז היו יודעים שאין מה לפחד, כי אם אתה הולך עם השם! לא יקרה לך ולא יאונה לך שום רע.

אז מה קורה?

אמרנו שביבי מפחד מאוד בגלל שהיום כבר קוראים לזה משפטיזציה, יש כבר יותר מידי משפטיזציה בצבא, כך אומר בנט וכך אומרים כמה משפטנים וכמה קצינים, שיותר מידי יש יועץ משפטי שמלווה חייל שאומר איך לירות ואיך לא לירות.

עכשיו התברר פרסום ראשון: "יש שינוי בהוראות פתיחה באש בגבול עזה: חיילי חטיבת מילואים, הונחו לירות רק לעבר כפות הרגליים של המחבלים בגדר בעזה".

דובר צה"ל: "צה"ל פועל בהתאם להוראות פתיחה באש מסודרת ומותאמת לגזרה, כידוע הוראות אלה והפקודות שנגזרות מהוראות אלו מסווגות", ככה הופיע בערוץ 20.

עכשיו מה יהיה השלב הבא אתם יודעים? שיגידו לפגוע רק בציפורניים ברגליים, ואחר כך רק בבוהן, ומי שיפספס את הבוהן-יישפט.

הם צריכים ללמוד משמעון ולוי, שמעון ולוי נכנסו לשכם והרגו 24 אלף איש, למה? כי הם לא שמרו על המשפט! השכמים חייבים בשבע מצוות בני נח, אומר הרמב"ם: הם צריכים להעמיד עליהם דיינים, ואם הם לא לקחו דיינים ונעשה עוולה כזאת, ששכם בן חמור עשה מעשה אסור בדינה, אז אם עושים כזה דבר, והיא היתה קטינה, היא היתה פחות מגיל שש, והוא עושה מעשה כזה, אז זה דבר חמור ביותר!. והם לא העמידו אותו לדין, ולא שום דבר.

זאת אומרת לא היה אז "מיטו". אבל מכל מקום לא עשו בהם משפט, אז הם עשו משפט כי חייבים מיתה, בן נח שעבר אחד משבעה מצוות בני נח  - חייב מיתה!. אז הם הרגו את כל ה-24.

ומה קרה אחר כך?

אז היו צריכים לבוא עליהם כל הגויים מסביב ולהרוג אותם, מזה היום היו קוראים לזה אפרטהייד, זה "רצח עם!",

כתוב: "ויהי חתת אלוקים על כל הגויים אשר סביבותם", הפוך! כולם נבהלו! יאויייי!! שנים עשו את כל זה ? מי? מי יתעסק איתם? וכמה הם היו? מאות בודדות בסך הכל כל - כל משפחת יעקב אבינו והנלווים אליהם, כמה מאות בסך הכל. וכל העמים מסביב, רעדו! חלו! רעדו!.

הם לא לומדים פרשת השבוע הם לא לומדים, הם לומדים מהשמאל, שמאל ימין שמאל. זהו אז ככה זה נראה וזהו.

אז אנחנו צריכים לדעת:  שאפילו אם מתרגשות עלינו צרות גדולות חלילה, וההסתר גדול מאוד, זה רק יצר הרע שמנסה להפיל אותנו ברשתו, אבל אנחנו חייבים להאמין באמונה שלמה שגם הצרות שבאות עלינו, צריך לדעת: "עמו אנוכי בצרה"!!!. אין דבר כזה שהשם עוזב אותנו. "נוצר חסד לאלפים"! משפיע חסד ורחמים, ומושיע את מי שדבקים, ומאמינים באלופו של עולם. הקב"ה נמצא אתנו בכל צרה, וכשהוא מביא את הצרה כן, אז צריך לדעת שזה הכל ממנו יתברך לטובה וצריכים לעמוד בניסיון.

זאת אומרת: אדם צריך לדעת שיש אלופו של עולם, אפילו בהסתר הגדול ביותר, "בערב ילין בכי ולבוקר רינה". זה לא אומר אם בלילה אתה בכית, וראית את עצמך נואש וזה וזה... אתה יכול לקום בבוקר ופתאום רינה ובשורות טובות, ישועות ונחמות, הכל ביד השם.

אבל זה מענק שמקבל המאמין באלופו של עולם.

"רבי חנניא בן עקשיא אומר: "רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצות, שנאמר (ישעיה מב, כא): "השם חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר".

 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 02.12 18:47

  רבנו הקדוש בוקר טוב . שיעור הבוקר 'חילול השם אחד דוחה מאה תפילות' חלק ה'. זה שיעור שחובה על יהודי ללמוד בעל פה, ממש כל כך נכון כל מה שנאמר בשיעור הקדוש הזה, ממש שיעור שעושה נחת להשם יתברך, דרך ארץ ואהבת הבריות, תודה רבנו היקר! כל הלימוד של איך להתנהג, דברים בסיסיים כמו לא לגעת בלחם עם ידים חשופות או גזל שינה ועוד הרבה דברים שממש נהנתי לשמוע, ממש נחת להשם יתברך, תודה תודה ושוב תודה, ושבת שלום ומבורך לך ולבני משפחתך (אמן).

 • 01.12 13:05

  לאחר שבוע גדוש במסרים חיוביים שעיקרם ביטחון בא-ל יתברך! בשיערי הבוקר ובהרצאות המרתקות והפרקטיות, נותר רק להודות לא-ל יתברך: שנוטע ברב היקר את החוכמה להבין את העולם מבעוד מועד ולהתריע על כך. להבדיל, כפי שכבר ידוע, התרעות המודיעין הגיעו למיעוט ולא הגיעו לכולם שטענו: 'כי לא ידעו...' דברי הרב היקר - חשופים לכל מי שרק רוצה לדעת ולהבין את האמת לאמיתה!! נותר לומר לרב היקר: 'ישר כח!' ענק על העשייה הברוכה והחשובה, ולמסייעים המסורים שדואגים להביא את דברי הרב לקהלים רחבים ככל הניתן - ברוכים תהיו. 🌹שבת שלום ומבורך לרב היקר🌹 (אמן).

 • 01.12 13:03

  תודה כבוד הרב! על השיעור בוקר ('חילול השם אחד דוחה מאה תפילות' חלק ה' 01.12.2023) שמזהיר את נפשנו: שנשגיח להיות "בצלם א-לוקים!" ויהלומים! ובפרט שמזכה אותנו לקבל את השבת קודש 'מתוך מיעוט עוונות'.

 • 30.11 18:13

  כבוד הרב שלום וברכה! ישמרכם הבורא ברוך הוא לעולם ועד! (אמן) רציתי לומר: 'תודה אין סופית!' לכבוד הרב על שיעורי הביטחון. בעבר שיתפתי את כבוד הרב שבעקבות האירועים חלשה דעתי היות ומעבר לכביש בשכונה שלנו זה הכפר של הערבים צור בהאר שמשם יצאו הרבה פיגועים ורוצחים ורוצחות ימח שמם וזכרם! וגם היום בבוקר שביצעו את הפיגוע ביציאה מהעיר יצאו מהכפר שמולנו והתחנה בה קרה הפיגוע זו התחנה הקבועה שבה יעקב לוקח אוטובוס לבני ברק השם ישמור אותו (אמן). אני מודה לכבוד הרב כי אני משתדלת לשנן כל יום לעצמי ביטחון בהשי"ת. לכאורה היו יכולים לבצע את הפיגוע הרצחני כאן מעבר לכביש בשכונה אבל לא כך נגזר בשמים! ו-2 הרוצחים האלה עברו את השכונה שלנו והגיעו עד ליציאה מהעיר כדי לבצע את זממם. וזה מדהים לראות! להבין ולחיות אמונה וביטחון - כי כך נכון יותר לחיות בריא יותר רגוע יותר וכרצון שמים. תודה רבה לכבוד הרב השם ישמרכם מכל רע (אמן).

 • 30.11 16:00

  "לִישׁוּעָתְךָ קִוִּיתִי ה'" שלום כבוד הרב! חייבת לעדכן אותך שברוך השם - הברכה שלך התגשמה...! לפני כמה שנים נגשתי אליך בכניסה לבית הכנסת ב: 'שופר' וביקשתי ברכה לאחר שקיבלנו 'צו הריסה' לבית שלנו... בירכת אותנו ל: 'ברכה והצלחה!' הייתי עם אמונה: שאכן זה מה שיהיה! והכל יסתדר לטובה ולברכה... לקחנו עו"ד רק כדי לעשות 'השתדלות' וברוך השם ממש מעל הטבע! זכינו במשפט בלי קנסות ובלי צו הריסה אפילו העו"ד שלקחנו היה בהלם מכל הישועות שקרו לנו במהלך המשפט. אחרי שברכת אותנו הבטחתי: 'שאני אתרום בעזרת השי"ת לארגון 'שופר' - עבור 'מסיבת ראש חודש' 500 ₪'.

 • 30.11 08:27

  רבנו היקר! אין מילים איזו הרצאה מושלמת (בני ברק 'מעלת הבטחון' חלק ד' 29.11.2023) כמה ביטחון בהשי"ת אתה נוסך בנו ומאמין שגם בכל השומעים! זכות אמיתית וחסד לשמוע את כבוד הרב. תודה רבה להשי"ת ששולח לנו את כבוד הרב שליט"א שמעניק לנו את המתנה המופלאה ששמה ביטחון.

 • 28.11 18:08

  כבוד הרב! ההרצאה של אתמול ('מעלת הבטחון' חלק ג' בני ברק 27-11-2023) והשיעור בוקר היום ('חילול השם אחד דוחה מאה תפילות' חלק ב'), זה עוד לבנה בחומת הביטחון שכבוד הרב מלמד אותנו✨️ תודה כבוד הרב 🙏

 • 28.11 15:35

  כבוד הרב! פעם שניה שאני שומע את ההרצאה - זה פשוט מילוי; נפש, רוח ונשמה - בצורה הכי טובה שיכולה להיות! תודה רבה.

 • 28.11 13:00

  כבוד הרב - ישר כח על הדרשה! (מעלת הבטחון חלק ג 27/11/23) ממש יפה מרגישים את הביטחון של כבוד הרב בהשי"ת ואיך שמלמד יפה את כולנו מי שלא שומע את הרב - ממש רחמים עליו מכל הלב! כי מי שבוטח בהשי"ת ומאמין בישועת השי"ת - אין לו שום פחד וחשש משום אדם!

 • 27.11 18:48

  רבנו הקדוש והטוב! ברוך ה' לפני כמה ימים עשיתי 'נציב יום' ל-שירי ביבס - שתחזור הביתה לשלום מהשבי עם הילדים שלה! (מהרה אמן) 2 ילדים ג'ינג'ים מתוקים אחד בן שנה כפיר והשני אריאל, הפנים שלה פשוט לא עזבו אותי, ביום של החטיפה חשבתי עליה בלי הפסקה והדבר היחיד שיכולתי לעשות למענה זה הנציב יום ברוך ה' היום הודיעו: 'שמשחררים 2 אמהות!' התכנון היה רק ילדים!! ואמרתי לעצמי: 'וואוו ששירי לא תפרד מילדיה. והם יחזרו' ובקשתי מה': 'בבקשה! שגם שירי תחזור - עשיתי 'נציב יום'! וממש עכשיו אמרו: 'שבסוף יצטרפו 2 אמהות!' בבקשה ששירי וילדיה אני ממש רוצה הלב שלי נקרע!' רבנו! אם שירי תחזור - אני אהיה מאושרת כל כך!! ואם באמת זו שירי שהחליטו לצרף 2 אמהות - זה רק בזכות ה: 'נציב יום'! אז אני מתפללת שזה שירי ואז אפרסם את הנס של הנציב יום - מקווה לבשורות הטובות. ושמתי לב שהחטופים הראשונים שחזרו היה בפרשה של רחל אמנו ע"ה וגם על זה זכיתי ועשיתי 'נציב יום' שהשי"ת ישמע לתפילות שלך ושל רחל אמנו - אמן! וב"ה קיבלתי סימן שהשי"ת הקשיב ומקשיב; הצירוף בפרשה של רחל אמנו, והחטופים חוזרים: "כֹּה אָמַר ה' מִנְעִי קוֹלֵךְ מִבֶּכִי וְעֵינַיִךְ מִדִּמְעָה כִּי יֵשׁ שָׂכָר לִפְעֻלָּתֵךְ נְאֻם ה' וְשָׁבוּ מֵאֶרֶץ אוֹיֵב" (ירמיה לא, טו) זה סימן ברור שהשי"ת מקשיב לקולכם ממש ככה!!! ויהי רצון: שזכותה של רחל אמנו ע"ה וזכותך תגן על כל עם ישראל - אמן!

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת

קליפים וסרטונים