טוען...

ויעבירם את הנחל | הרב אמנון יצחק

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 27.11.2018, שעה: 07:14

הורדת MP4 הורדת MP3


בס"ד 27/11/2018 ספר בראשית- פרשת וישלח: ויעבירם את הנחל

נציב יום: שהפגישה בירושלים תהיה מוצלחת, לא יחייבו אותה לעבוד שבתות וחגים, כפי שנהגה מאז חזרתה בתשובה, וזרע קודש בר קיימא לאיילה טרונגו בת ארגיטו, ולמשה בן גנת, שיזכו הם בכלל קפ"ז לעשות נחת רוח לקב"ה.

("ויקום בלילה ההוא ויקח את שתי נשיו ואת אחת עשר ילדיו, ויעבור את מעבר יבוק",

אומרים חכמים זכרונם לברכה: שיעקב אבינו בחיר האבות...).

על הכתוב: "ויעבירם את הנחל", "נחל" ראשי תיבות: "נוצר חסד לאלפים".

צריכים להבין מה הקשר בן "ויעבירם את הנחל, לבין- נותר חסד לאלפים"?

בפרשת ויצא: "ויצא יעקב מבאר שבע לילך חרנה", המקובל האלוקי "מגלה עמוקות": אמר ראשי תיבות "ויצא", "וירא יעקב צורת אלף", למדנו את זה בדרשה קודמת.

צריכים להבין: מה צורת אלף שראה יעקב בלכתו חרנה?

אפשר לבאר על פי היסוד הגדול שגילה לנו הבעל שם טוב הקדוש זכותו תגן עלינו אמן, הפסוק בשירת הים: "אמר אויב ארדוף אשיג אחלק" ראשי תיבות היוצאים מהפסוק הם 5 אל'פים, 5 אלפים, 5 פעמים "אלף".

וזאת להורות לנו: שאפילו בהסתר הגדול שאמר אויב ארדוף אשיג אחלק - שהוא בטוח בעוצמתו, ברכבו ופרשיו, שהוא הולך לתפוס את ישראל על הים-צריכים להאמין באמונה שלמה בבורא יתברך שהוא "אלופו של עולם", "אלף" רומזת על אלופו של עולם.

וזה לומדים מרדיפת פרעה אחרי בני ישראל, היה שמה הסתר גדול, פחד גדול, היה מלפנים המצרים מאחור, המדבר מימין ומשמאל, אין לאן ללכת אין לאן לברוח, להיכנס לים - פשוט לטבוע, לחזור אחורה - מצרים, לאן ללכת?.

"ויראו מאוד ויצעקו בני ישראל אל השם", אבל באמת גם ברדיפה הזאת הסתתר אלופו של עולם. וכידוע בסופו של דבר הושיע השם את ישראל, והטביע את המצרים, ולכן בשירת הים הזכירו זאת ואמרו: "אמר אויב ארדוף אשיג אחלק" ראשי תיבות של חמש אל'פים כדי להורות שאלופו של עולם - נמצא גם בהסתר הגדול ביותר.

וזה הכתוב "ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה", אמר "המגלה עמוקות": "וירא יעקב צורת אלף", כשיעקב הולך אל לבן הארמי, לבן הרשע השקרן הרמאי, הוא טמא וחבורתו טמאה, היה שמה הסתר גדול מאוד, היה מצייר לפניו יעקב אבינו: "וירא יעקב צורת אלף", תמיד זוכר את אלופו של עולם, שמסתתר בהסתר הכי גדול, וזאת כדי שלא יימשך אחרי לבן הרשע ופמלייתו.

ואנחנו צריכים להאמין באמונה פשוטה ושלמה: שאפילו בהסתר הכי גדול, בצרה הכי גדולה שיש, גם שם נמצא אלופו של עולם, ויזכה להמתיק את הדין מעליו להפוך אותו לחסד.

בלשונו הקדושה של הבעל שם טוב: "שאם אדם יידע בידיעה ובאמונה שלמה שבכל ההסתרות הקב"ה מסתתר שם, ואין זו הסתרה כלל - ויהיה דבוק באמונה השלמה בבורא - לא יארע לו שום רע, אלא אהבה וחיבה מאת השם".

על זה חיברו את השיר על פי דברי מילותיו של הבעל שם טוב: "ואפילו בהסתרה, שבתוך ההסתרה, בודאי גם שם נמצא השם יתברך",

זאת אומרת: גם בהסתרה שבתוך ההסתרה בעומק ההסתרה, גם שם נמצא השם יתברך. אין דבר כזה! השם לא נחסר ולא נעדר משום מקום, רק צריך לראות את צורת האלף, דהיינו: אלופו של עולם.

מעתה יאיר לנו להבין: אז איך הכין יעקב את עצמו ואת בני ביתו בעת צרה, לקראת הפגישה עם עשו הרשע?

כתוב: "ויקום בלילה הוא, ויקח את שתי נשיו, ואת אחת עשר ילדיו, ויקחם ויעבירם את הנחל". "ויקם בלילה הוא"

אז על מי מדובר? "ויקום בלילה הוא" אז בטח זה הוא,

אלא זה השכינה שהתלוותה אליו, שאפילו בהסתרה, בתוך ההסתרה, שם נמצא השם יתברך.

"ויקחם ויעבירם את הנחל" הנחל - הוא העביר את בני ביתו את הנחל, את הייחוד הגדול של "נחל" מה זה הייחוד הגדול של "נחל"? "נוצר חסד לאלפים", מה זה "נוצר חסד לאלפים"? נחל, נחל = נוצר חסד לאלפים, השם נוצר חסד למי שרואה לפניו את ה-אל'פים כל הזמן, את אלופו של עולם זה ייחוד גדול. שאדם יזכור תמיד בכל מצב את אלופו של עולם.

אז גם עם ההסתר הגדול שעשו בא עם ה-400 ראשי גייסות, שכל אחד יש לו 400 פקודים, יה בה בי כמות אדירה!, צריך להסתכל "בנחל" ב"נוצר חסד לאלפים". ועל ידי כך הקב"ה מושיע אותם בעת צרה.

אז זה צריך לזכור תמיד: אין מצב ולו הקשה ביותר שחלילה הקב"ה לא נמצא.

לקראת חנוכה, נזכור את דברי האר"י הקדוש: שלשיטת הספרדים להדליק נר חנוכה, זה גם ראשי תיבות: "נחל". להדליק נר חנוכה.

למה?

לזכור ללכת בדרך החשמונאים, שהם לנס גדול של חנוכה במלחמה נגד היוונים מעטים מול רבים, בזכות השם: "נחל", "נוצר חסד לאלפים", כיוון שהם ידעו שיש אלופו של עולם והוא נמצא איתם. כי איך יכול להיות שמשפחה אחת מתתיהו ובניו יוצאים נגד מלכות יוון, איך אפשר לנצח? זה הרבה יותר ממה שיעקב אבינו עמד מול עשו. כמויות אדירות, מעצמת על!, שולטת בכיפת העולם! איך הם יכולים לצאת? מכח מה!? בכח אנושי - אי אפשר לנצח מלחמה כזאת, אלא " נוצר חסד לאלפים".

הם ידעו שבהסתר הכי גדול במלחמה ביוונים, נמצא השם יתברך, הקב"ה נמצא והוא מחכה למסירות נפש., שאדם יבטח בהשם במאה אחוז!, אפילו: "אמר אוייב ארדוף אשיג אחלק" בבב בבב. פפפפפ. לא לפחד! לא לפחד.

אנחנו רואים שמתרגשות צרות ובעיות, ומלחמות קרבות, והישראלים! לא לומדים פרשת השבוע, אם היו לומדים פרשת השבוע - אז היו יודעים שאין מה לפחד, כי אם אתה הולך עם השם! לא יקרה לך ולא יאונה לך שום רע.

אז מה קורה?

אמרנו שביבי מפחד מאוד בגלל שהיום כבר קוראים לזה משפטיזציה, יש כבר יותר מידי משפטיזציה בצבא, כך אומר בנט וכך אומרים כמה משפטנים וכמה קצינים, שיותר מידי יש יועץ משפטי שמלווה חייל שאומר איך לירות ואיך לא לירות.

עכשיו התברר פרסום ראשון: "יש שינוי בהוראות פתיחה באש בגבול עזה: חיילי חטיבת מילואים, הונחו לירות רק לעבר כפות הרגליים של המחבלים בגדר בעזה".

דובר צה"ל: "צה"ל פועל בהתאם להוראות פתיחה באש מסודרת ומותאמת לגזרה, כידוע הוראות אלה והפקודות שנגזרות מהוראות אלו מסווגות", ככה הופיע בערוץ 20.

עכשיו מה יהיה השלב הבא אתם יודעים? שיגידו לפגוע רק בציפורניים ברגליים, ואחר כך רק בבוהן, ומי שיפספס את הבוהן-יישפט.

הם צריכים ללמוד משמעון ולוי, שמעון ולוי נכנסו לשכם והרגו 24 אלף איש, למה? כי הם לא שמרו על המשפט! השכמים חייבים בשבע מצוות בני נח, אומר הרמב"ם: הם צריכים להעמיד עליהם דיינים, ואם הם לא לקחו דיינים ונעשה עוולה כזאת, ששכם בן חמור עשה מעשה אסור בדינה, אז אם עושים כזה דבר, והיא היתה קטינה, היא היתה פחות מגיל שש, והוא עושה מעשה כזה, אז זה דבר חמור ביותר!. והם לא העמידו אותו לדין, ולא שום דבר.

זאת אומרת לא היה אז "מיטו". אבל מכל מקום לא עשו בהם משפט, אז הם עשו משפט כי חייבים מיתה, בן נח שעבר אחד משבעה מצוות בני נח  - חייב מיתה!. אז הם הרגו את כל ה-24.

ומה קרה אחר כך?

אז היו צריכים לבוא עליהם כל הגויים מסביב ולהרוג אותם, מזה היום היו קוראים לזה אפרטהייד, זה "רצח עם!",

כתוב: "ויהי חתת אלוקים על כל הגויים אשר סביבותם", הפוך! כולם נבהלו! יאויייי!! שנים עשו את כל זה ? מי? מי יתעסק איתם? וכמה הם היו? מאות בודדות בסך הכל כל - כל משפחת יעקב אבינו והנלווים אליהם, כמה מאות בסך הכל. וכל העמים מסביב, רעדו! חלו! רעדו!.

הם לא לומדים פרשת השבוע הם לא לומדים, הם לומדים מהשמאל, שמאל ימין שמאל. זהו אז ככה זה נראה וזהו.

אז אנחנו צריכים לדעת:  שאפילו אם מתרגשות עלינו צרות גדולות חלילה, וההסתר גדול מאוד, זה רק יצר הרע שמנסה להפיל אותנו ברשתו, אבל אנחנו חייבים להאמין באמונה שלמה שגם הצרות שבאות עלינו, צריך לדעת: "עמו אנוכי בצרה"!!!. אין דבר כזה שהשם עוזב אותנו. "נוצר חסד לאלפים"! משפיע חסד ורחמים, ומושיע את מי שדבקים, ומאמינים באלופו של עולם. הקב"ה נמצא אתנו בכל צרה, וכשהוא מביא את הצרה כן, אז צריך לדעת שזה הכל ממנו יתברך לטובה וצריכים לעמוד בניסיון.

זאת אומרת: אדם צריך לדעת שיש אלופו של עולם, אפילו בהסתר הגדול ביותר, "בערב ילין בכי ולבוקר רינה". זה לא אומר אם בלילה אתה בכית, וראית את עצמך נואש וזה וזה... אתה יכול לקום בבוקר ופתאום רינה ובשורות טובות, ישועות ונחמות, הכל ביד השם.

אבל זה מענק שמקבל המאמין באלופו של עולם.

"רבי חנניא בן עקשיא אומר: "רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצות, שנאמר (ישעיה מב, כא): "השם חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר".

 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 21.11 23:08

  כבוד הרב ,הרצאה חזקה ממה שהספקנו לשמוע ולראות מהקליטה באינטרנט וכו' ) ושהכי ריתק אותי ואת יעל זה היה כעת ממש בחלוקה בהרצאה לראות איך אתם מחלקים לבניו של השם יתברך את הכיפות והספרי קודש ואיך היה ילד בקהל שהוריד את הכובע לשים על כיפה שכבר יש לו כיפה שכבוד הרב הביא לו ועל זה שם את הכובע ,ולראות הרבה ידיים של בחורי ישיבה צעירים חוטפים מצוות איזה עם יקר בטוח שעם כזה זכאי לגאולה כמה מלאי מצוות איזה כיף לך כבוד הרב זכית להיות אבא שלהם שנזכה מהרה בע"ה יתברך למשיח צדקנו לילה מבורך ישר כוח תודה להשם יתברך

 • 21.11 13:18

  כבוד הרב, רציתי להגיד לך *תודה ענקית* לפני המעבר לבני ברק ביקשתי את ברכתך ולא עשיתי צעד עד שזכיתי לברכה שלך! היום ברוך השם, היה לנו הדיון בבית המשפט מול אב בנותיי, *הודו לשם כי טוב!* השופטת פסקה שטוב לבנות בבני ברק וטוב להן במסגרת הלימודים של הרב ופוסקת שכך זה ישאר! אומנם "נפל עליי" להיות נהגת ולהסיע את הבנות לבית אביהן 6 פעמים בחודש, אך אראה בזה זכות לקיים מצוות כיבוד הורים ואבקר אותם בכל נסיעה בלי נדר! וגם העו"ד שלי אמר שיצאתי בזול וזה ממש נס! אז שוב, תודה על הברכה שמועילה לאורך כל הדרך🙌🏽

 • 21.11 12:41

  כבוד הרב שלום וברכה! ברוך השם קיבלתי תשובה לגבי תביעה לנכות . קיבלתי המשך נכות באותם אחוזים לעוד שנתיים נוספות. תודה רבה רבה רבה על ברכתכם ועל עצתכם לומר 3 פעמים: "שמחתי באומרים לי" והפלא הוא שסגרו לי את התיק גם ללא המסמכים הרפואיים שדרשו. ברוך השם פעם נוספת התחזקנו בביטחון ובאמונה שהכל מכל כל בגזרת הבורא יתברך ואין לחשוש לעולם משום אדם. תודה רבה שוב ושוב על כל פועלכם ועל כל התורה שאתם מלמדים אותנו בכל יום! השם ישפיע עליכם כל טובה וברכה, אריכות ימים ושנים ,בריאות איתנה ושלמה ושפע בכל מכל כל שתזכו להיות בגאולה השלמה מהרה השנה!

 • 20.11 10:26

  שלום כבוד הרב, ברכת אותי ואת ביתי לרפואה. ב"ה אנחנו מרגישים הרבה יותר טוב, בנוסף, בזכות הברכה שלך לא הזדקתתי כלל לאנטיביוטיקה. תודה רבה! השם יברך אתכם בכל!

 • 20.11 10:26

  כבוד הרב שבוע טוב ומבורך! תודה רבה על ברכתכם לרפואה שלמה לילדי. תוך יום (יותר נכון תוך כמה שעות מאז ברכתכם) החום נעלם והילדים בריאים ברוך השם בזכות ברכתכם. השם ישמח אותכם ! תודה רבה על הכל מכל כל ! הרבה בריאות לכם ולכבוד הרבנית וכל יוצאי חלציכם! אמן ואמן

 • 18.11 14:29

  שבת שלום ומבורך כבוד הרב ישר כח על השיעורי תורה וההרצאות שמאוד מאוד ממלאות אותנו ונוגעות לכל אחד ואחת מאיתנו. תודה רבה על הכל👏🏻🙏🏻

 • 17.11 17:14

  בס"ד מכתב תודה לרב אמנון יצחק שליט"א ולארגון שופר שלום רב לגדול מזכה הרבים הרב אמנון יצחק שליט"א היקר! ברצוני להודות לכבוד הרב על שהחזיר אותי בתשובה (עדין צריכה לחזור עוד הדרך ארוכה), כבר קרוב ל-12 שנה שאנחנו מאזינים לכבוד הרב בבית. יש כל כך הרבה מה לכתוב וקצרה היריעה מלהכיל. זוכרים את הסרטון הראשון שראינו על אשה שסיפרה על גילוי אליהו שהיה לה ובסוף הסרטון ראינו את כבוד הרב לראשונה. https://shofar.tv/videos/2283 אז לא היה לנו מושג מי זה הרב אבל ידענו: שמשהו בו פשוט שונה מהשאר, מאז התגלגלנו לעוד סרטון ועוד קטע, ומשם להרצאות בשידור חי באופן קבוע. בעוונותי הרבים הייתי שומעת גם רע-בנים אחרים באותה תקופה (לפני הבחירות). מענין שכשהייתי בירידה רוחנית הייתי נמנעת מלשמוע את כבוד הרב ועוברת לשמוע אותם (הנשמה כנראה הרגישה שהם רבני חרטא) כי ידעתי: שאם אאזין לכבוד הרב הוא לא ישאיר לי ברירה אלא לחזור בתשובה בלי תירוצים. ההרצאות של כבוד הרב נתנו לי כח לקבל על עצמי: צניעות! בבית ספר שהיה רחוק מצניעות. לא לפחד מ'מה החברה אומרת' ולעשות את מה שנכון. בזכות כבוד הרב הפסקתי לשמוע מוזיקה וזמרים פסולים. בזכות כבוד הרב התעניתי תענית 40 כבר בגיל 17 וזה רק בזכות האמונה של כבוד הרב בעם ישראל, שתמיד מרים אותנו ומאמין בנו: שאנחנו יכולים לעשות מעל ומעבר! ולא מנחית אותנו ואומר: שאנחנו דור חלש...' הגיעו הבחירות ואני ניסיתי לגייס כפי יכולתי קולות למפלגה (לצערי לא הייתי בגיל ההצבעה), לאחר מכן השסניקים הרשעים התחילו במלחמה נגד כבוד הרב. התחלנו לסמן X על כל רב שדיבר נגד כבוד הרב (או אפילו רק רמז!). תודה רבה על כל מה שכבוד הרב עושה למעננו במסירות נפש גדולה ודואג לנו כמו אבא שדואג לילדים שלו. מעודד, מלמד, מחנך וגם גוער בנו כשאנחנו לא מתנהגים כראוי. תודה על כל התוכחות והמוסר. מי שעוקב אחרי ההרצאות של כבוד הרב מפעם רואה: איך הרב רק הולך ומתעלה בקודש. ולא רק זה אלא גם דואג שאנחנו נתעלה ביחד גם כן. הוא לא מסתפק בזה שנשמור מצוות וזהו אלא שנעשה אותן בדקדוק הכי מהודר שיש. ושנעבוד על המידות שלנו במאה אחוז. כבוד הרב יודע בדיוק באילו פינות יצר הרע מסתתר ושולף אותו להזהיר אותנו מפניו. עברנו הרבה ניסיונות קשים במשפחה ובזכות השיעורים של כבוד הרב לא איבדתי את האמונה וידעתי: שזה מגיע לי! וזה כלום לעומת מה שבאמת מגיע לי ע”פ דין. כמו כן תודה לחברי ארגון שופר היקרים שתמיד עונים לטלפונים והיו לצדנו בזמנים קשים, מקשיבים, נותנים עצות ומעודדים והכל לשם שמים, עם הרבה סבלנות ואהבת ישראל אמיתית. אף פעם לא קצרי רוח ותמיד עונים בנחת ונצמדים לדעת כבוד הרב. בטוחני שאם כבוד הרב היה מבקש מהקב"ה היה יכול לממן את ארגון שופר לבדו אבל כבודו רצה שכל עם ישראל יזכה ביחד אתו ונותן לנו הזדמנות לזכות גם כן. אז מי שעדין לא תרם לארגון שופר, כדאי למהר לפני שיהיה מאוחר מדי. אנחנו לא עושים טובה לכבוד הרב, כבוד הרב עושה טובה לנו בזה שנותן לנו להיות חלק מהמפעל האדיר הזה. ההשקעה הכי טובה שיכולה להיות בחיים!!! ואז הגיעה השקרונה ולמען האמת לא כ”כ האמנתי לזה כבר בהתחלה וגם זה בזכות כבוד הרב שתמיד לימד אותנו: 'לבדוק כל דבר! ולא להתרגש מרעשי רקע' אלא באמת לבחון את המציאות כמו שצריך ולא להיות נחפזים. עוד דבר שרצינו להוסיף: לפני כ-3 שנים בערך סבתנו סבלה מדלקות עינים חמורות וכאבים עזים. רופאה אמרה לה: 'שתצטרך לעבור ניתוח כלשהו אם לא ישתפר.' כמובן שזו לא היתה אופציה. קיבלנו תענית 40 בעזרת ה’ ותמכנו בילד בתלמוד תורה לרפואתה וגם נציב יום וברכות מכבוד הרב היקר, לאחר כשנה ואפילו פחות נזכרנו: שכבר לא מתלוננת על כאבים! כששאלתי אותה: 'מה עם הדלקות?' אמרה: 'שמזמן כבר אין לה כאבים! ברוך השם!!' בלי שום טיפולים וניתוחים(!) רק בזכות התורה הקדושה וכמובן הברכה של כבוד הרב שפועלת חזק בשמים. זה בנוסף להרבה נסים שהיינו עדים להם במשפחה, נסים של הדקה ה-90 ממש. אין מספיק מילים להודות על הכל. יהי רצון; שכבוד הרב יזכה לאריכות ימים ושנות חיים בבריאות שלמה ואיתנה יחד עם כל משפחתו ותלמידיו, יגדיל תורה ויאדירה. כשם שכבוד הרב משמח אותנו, כך ישמחוהו מן השמים תמיד,אמן. בהוקרה ובהערכה, משפחת מלסה מנתניה

 • 16.11 21:15

  כבוד הרב שלום וברכה! אני מזכירה לעצמי מדי פעם היכן הייתי לפני כמעט 7 שנים והיכן אני היום. וברצוני להודות לכם ואין מילה להגדיר את גודל התודה כי בזכותכם בזכות מפעל התשובה שלכם אני נשואה היום לבעלי היקר! כי הוא חזר בתשובה מסרטון אחד ביוטיוב "מי הוא יהודי"! כל חיי השתנו מקצה לקצה מאז החתונה יצאתי מגיהנום לגן עדן . וברוך השם הניסיונות ממשיכים וכשממש קשה ומצב בלתי נסבל בגלל התנהגות הילדים הגדולים שלנו (שזה הניסיון הכי גדול שלנו בשלב הזה של החיים לשמר את שלום הבית). אני נזכרת היכן הייתי ואיך השם יתברך יברך שמו ויתעלה גאל אותי משם ברגע אחד ממצב של אין סיכוי בכלל פתאום הכל התהפך לטובה גדולה שאין לי מילים לתאר! אני מאושרת וזה בזכות כבוד הרב! שנזכה להחזיר לכם הכרת הטוב כראוי בעזרת השם שהשם יזכנו ! ולהטיב עם כלל ישראל כמבוקשנו כדי להביא נחת רוח לפניו יתברך ! כבוד הרב אני מאחלת לכם את כל הטוב שאפשר לאחל בעולם הזה וגם לעולם הבא! מעריכים מאוד ותמיד כאן להיות לכם לעזר במה שאפשר .

 • 16.11 21:15

  כבוד הרב שלום וברכה! אני מזכירה לעצמי מדי פעם היכן הייתי לפני כמעט 7 שנים והיכן אני היום. וברצוני להודות לכם ואין מילה להגדיר את גודל התודה כי בזכותכם בזכות מפעל התשובה שלכם אני נשואה היום לבעלי היקר! כי הוא חזר בתשובה מסרטון אחד ביוטיוב "מי הוא יהודי"! כל חיי השתנו מקצה לקצה מאז החתונה יצאתי מגיהנום לגן עדן . וברוך השם הניסיונות ממשיכים וכשממש קשה ומצב בלתי נסבל בגלל התנהגות הילדים הגדולים שלנו (שזה הניסיון הכי גדול שלנו בשלב הזה של החיים לשמר את שלום הבית). אני נזכרת היכן הייתי ואיך השם יתברך יברך שמו ויתעלה גאל אותי משם ברגע אחד ממצב של אין סיכוי בכלל פתאום הכל התהפך לטובה גדולה שאין לי מילים לתאר! אני מאושרת וזה בזכות כבוד הרב! שנזכה להחזיר לכם הכרת הטוב כראוי בעזרת השם שהשם יזכנו ! ולהטיב עם כלל ישראל כמבוקשנו כדי להביא נחת רוח לפניו יתברך ! כבוד הרב אני מאחלת לכם את כל הטוב שאפשר לאחל בעולם הזה וגם לעולם הבא! מעריכים מאוד ותמיד כאן להיות לכם לעזר במה שאפשר .

 • 14.11 16:16

  שלום וברכה לרבנו הקדוש צדיק יסוד עולם!!!!!! ברצוננו לפרסם נס גדול מאוד!!!!! מלאכי חיים בננו בן 4  ילד מיוחד מאוד, הוא בתענית אוכל ודיבור מיום שנולד, לא אוכל מזון רגיל, נירתע ממגע עם אוכל מכל הסוגים, לא אוכל ולרוב גם לא מוכן לגעת או להחזיק ביד באוכל, הוא שותה מתוך בקבוק תינוק  חלב מיוחד מתוספי תזונה. בנוסף חורק הרבה מאוד את השיניים, והתחיל להישבר ולהתפורר לו השיניים. מלאכי חיים ילד שמח מאוד, אך נוטה להתבודד הרבה, הוא לא משתף איתנו כל כך פעולה כשאנחנו מדברים איתו כשאנחנו רוצים לשחק איתו לא מראה עניין ., במיוחד  כאחיו הגדול ואחיו הקטנים רוצים לשחק איתו הוא בורח מהם, נירתע וחסר ביטחון לידם.... ביום שישי לפני שבוע בתאריך י' בחשוון כבוד הרב הקדיש ניצב יום לרפואת מלאכי חיים בן עדן, הפלא והפלא מה שקרה מאז .. אנחנו נרגשים לשתף את כבודו בשבח והודי'ה לבורא עולם, בשבת (יום אחרי הניצב יום) מלאכי חיים התנהג בצורה יוצאת דופן! הוא היה שמח במיוחד, וביקש וסימן לנו שנשחק איתו והושיט יד ומשך לנו בבגדים וגם לאחיו הקטנים ממנו והוביל  אותם למרפסת לכיון המשחקים, הוא ממש משך אותם בידיהם לכיוון  הטרמפולינה והנדנדה, וסימן להם שהוא רוצה לקפוץ, הכנסנו את כולם ביחד שיקפצו וישחקו ואכן קפץ איתם על הטרמפולינה בפעם ראשונה שכולם יחד איתו והוא שמח ונהנה נורא  וזו גם הפעם הראשונה הצליח לנתק את הרגליים מקרקע בעת הקפיצה! וגם משך אותם לכיוון הנדנדה וסימן שהוא רוצה שינדנדו אותו 😇 בשבוע שעבר שלחו לנו תמונה מהגן של הילד לראשונה סוף סוף הוא מתעניין בסולת של קוסקוס והתחיל להתעניין ולשחק איתו עם הידיים!! וזה ממש נס כבוד הרב, פשוט אין לתאר במילים כמה אושר ושמחה בנשמה!!!!! ואתמול, ישתבח הבורא אנחנו כל כך נרגשים לכתוב לך את זה, מתחילת השנה אנחנו מקפידים לשלוח לו יום יום כריך עם שוקולד לגן ובפעם הראשונה  מלאכי חיים אכל בגן כמה ביסים מפיתה עם ממרח שוקולד!!!!!! ישתבח הבורא!!!! אין עוד מלבדו!!!!! אין ייאוש בעולם!!!!! וגם היום הגננת שלחה בתלהבות תמונה של מלאכי חיים אוכל את הכריך פיתה עם שוקולד, ומציינת שאנחנו על דרך המלך!!!!👏🏼👏🏼👏🏼 כבוד הרב אנחנו רוצים להודות לך על כל הפעמים שבירכת, על השיעור הניפלא והמחזק שהקדשת למלאכי חיים, אנחנו רואים ניסים ונפלאות בעניין, הצדיק גוזר והשם יתברך ממהר לקיים!!! תודה רבה לרבנו הקדוש, איש אמת, משה רבנו של הדור! אנחנו אסירי תודה על כל מה שהרב עושה למעננו, והמסירות נפש לעם ישראל, מעריכים ומודים לרב על הברכות,הזמינות,הסבלנות החיזוקים,ההכוונה, והשיעורים של הרב אתה מחייה את נפשנו יום יום בזכות שאנחנו שומעים את הפנינים והמרגליות שיוצאות מפיך, את דברי התורה שכבודו משקה אותנו! אשרינו שזכינו בך! אנחנו מתפללים עבורך ומחזקים אותך ומברכים אותך שבעזרתו יתברך תצליח בכל מכל כל, שתמשיכו לעשות חיל ולזכות את עם ישראל מתוך בריאות איתנה ושפע של כוחות והשגחה פרטית, שהקב"ה ימלא כל משאלות ליבכם,  מאחלים לכבודו שתזכה להחזיר את כל עם ישראל בתשובה ולהנהיג אותו עד ביאת המשיח, ובניין בית מקדשנו , במהרה בימינו אמן כן יהי רצון, ניפגש בסעודת ההודי'ה לגאולת עם ישראל בעז"הית! אוהבים בלי גבול את מורננו ורבינו הרב אמנון יצחק שליט"א, באהבה וערכה רבה, משפ' בוסקילה טירת הכרמל

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת