טוען...

משניות שביעית - פרק ז' | הרב יהודה דוד שליט"א

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 09.08.2015, שעה: 18:39


משנה:
... "או דבר שהוא לא מתקיים בארץ"
זאת אומרת יש דברים שמתקיים בארץ
"יש לו שביעית ולדמיו שביעית יש לו ביעור ולדמיו ביעור"
זאת אומרת צריך לנהוג בו קדושה ושאר הלכות שנאמר בשביעית
וגם הדמים שלו קדושים בקדושת שביעית חל ונתפס עליו קדושת שביעית
קנה בו פירות שביעית ומכרם נתפס בכסף קדושת שביעית ונראה דינו
"יש לו ביעור"
שנאמר 'ולבהמתך ולחיה אשר בארץ וכו'' ודרשו חז"ל לשון כלה שצריך לבער מה שנשאר בביתו אם בשדה נגמר הפרי לחיה אז גם בבית צריך לכלות את הפרי לבערו
"וגם לדמיו ביעור"
יצטרכו לבער את הדמים מהעולם
"ואיזה" הפירות האלו?
"עלי הלוף" השוטה העלים וכו'
...
"ועוד כלל אחר אמרו כל שאינו מאכל אדם ומאכל בהמה ולא ממן הצובעים או שמתקיים בארץ"
פירושו שכן מאכל אדם אך מתקיים בארץ
"יש לו שביעית ולדמיו שביעית אבל אין לו ביעור ולדמיו ביעור"
לגבי ביעור מהעולם אין לו דין
כיון שתמיד ישנו שהרי מתקיים בארץ
"איזהו?"
"עיקר הלוף השוטה"
השרשים
"ועיקר הדנדנה והעקרבים והחביצים" וכו'
אלו דברים שמתקיימים בארץ ואינם מתכלים לחיה בשדה ויש להם תמיד  
 מה שממשלות ישראל לא מבינות! | הרב אמנון יצחק   שהזיווג יעלה יפה | הרב אמנון יצחק 

הודעות ועדכונים

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 WhatsApp

 050-6500-666

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578