טוען...

משניות שביעית - פרק ה' | הרב יהודה דוד שליט"א

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 04.08.2015, שעה: 19:57


...
צובעים בו צבע אדום , פואה של עידית הגדלה בשמינית
בית שמאי אומרים:
עוקרים במערופות של עץ, לעקור בשינוי
מערופות = לא חופרים בצורה רגילה קרדום אלא כלי מעץ
בית הלל אומרים:
לא צריך שינוי אלא בקרדומות
טעם בית שמאי שאוסרים וצריך שינוי
מבאר הברטנורא:
שנראה כעבודה, ומשום מראית העין
ובית הלל לא חששו לזה, שאנשים יודעים שגדלו רק בשמינית בלי קדושת שביעית
משנה:
בית שמאי מודים בפואה של צלעות, שמותר לעוקרה בלי שינוי בקרדום של מתכת
משנה ה:
מאימתי מותר אדם ליקח לוף במוצאי שביעית
לקנות מהשוק, לכאורה יחשוש שנעבד בשביעית
רבי יהודה מתיר מיד במוצאי שביעית
ברטנורא:
ואע"ג דבשאר ירקות אסר ר' יהודה עד כדי שיעשה כיוצא בו, פלפל לקנות מהשוק רק שיודע שנזרע אחרי השביעית, ובלוף מיד, כיון שנח' ב"ש וב"ה שצריך שינוי לב"ה, 
...
 גרת הצדק מרגש   שיעורו של הרב אבנר עוזרי בגמרא והלכה 25.06.13 צום י"ז בתמוז 

הודעות ועדכונים

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 WhatsApp

 050-6500-666

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578