טוען...

ט"ו באב בגמרא ובאגדה | הרב יהודה דוד שליט"א

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 30.07.2015, שעה: 19:53


ט"ו באב
בגדי משי שלא לכל אחת היה והיו שואלים אחת מהשניה
והיו טעונים טבילה שיכול להיות שלבשה שלא בזמן טהרתה
ובנות ירושלים יוצאות וחולות בכרמים מקום מסתור צנוע לרקודיהן
ואומרות בחור שא נא עיניך וראה ותן עיניך במשפחה שנאמר שקר החן והבל היופי אשה יראת השם היא תתהלל וכן הוא אומר וכו' זה בנין בית המקדש שיבנה במהרה בימינו אמן
משנה:
מה היה בי"ז בתמוז
ומה היה בט"ו באב
לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב
מאירי:
שבא ללמד שאפילו אדם נמצא באב בצרות בחורבן הבית שנשרף התורה בוטל התמיד צלם בהיכל ולא להגיע למצב יאוש כשואה לתפ"ץ משנה - לא! מתוך כל החושך והצרות לא היו ימים טובים לישראל כטו' באב
ולא דומה ליום כיפור של מחילה וסליחה אלא סתם יום לכאורה של שגרה ובכל זאת יום גדול כזה
לצפות תמיד לימים טובים שיגיעו לנו
דברי המאירי
כל בו:
שהנושא הזה לכאורה אינו מדרך הצניעות שבנות יוצאות וכו' כנ"ל
אלא לעודד את אלה שאביהן לא הצליח להשיאן בגיל קטן וכשהגיעו לגיל כזה ונשאות בדרך כזו שלא תלבנה שערות ראשן
משנה דף כו:
גמרא סוף מסכת תענית דף ל:
ארשב"ג לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב וכיו"כ
בשלמא יו"כ דאית ביה סליחה ומחילה טעם א'
שנאמר כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל וכו' סיבה גדולה לשמוח שנטהרין ועי' הקב"ה זה עצמו סיבה לשמוח ולעשות יו''ט
עוד סיבה:
יום שניתנו בו לוחות אחרונות
כמובא במשנה שביז' בתמוז ניתנו לוחות ראשונות ושברן ולמחרת שטחן העגל עלה לשמים פ' יום מיז' בתמוז עד יו"כ
 מי אוכל גחלי רתמים | הרב אמנון יצחק שליט"א   לעשות נגד - חלק א 

הודעות ועדכונים

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 WhatsApp

 050-6500-666

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578