טוען...

קרית ארבע - למי מגיע כבוד ומתי מפרסמים אותו?
[כולל סיקור ותמונות]

הורדת MP4 הורדת MP3

 אולם אחוזת אבות, קרית ארבע
 תאריך פרסום: 31.05.2021, שעה: 00:00


בס"ד, אחרי ההצלחה בהרצאה בראש העין 26-05-2021 (ראה סיקור) התקיימה הרצאה בקרית ארבע

 

[למרות המשך מעשיהם הנלוזים והשפלים של השסניקים בקריעת מודעות בהרצאה זו, הם עדיין ממשיכים - רחמנא לצלן! וכבר ידוע מה שאחז"ל (סנהדרין פרק חלק) על הפסוק (משלי יא כו) 'מֹנֵעַ בָּר יִקְּבֻהוּ לְאוֹם, וּבְרָכָה לְרֹאשׁ מַשְׁבִּיר - אמר רב חנא בר ביזנא אמר רבי שמעון חסידא כל המונע הלכה מפי תלמיד אפילו עוברין שבמעי אמו מקללין אותו!' ובמדרש (משלי יא כד) מובא שמלאכים ינקבוהו ככברה!!! ('כל מי שהוא מונע ללמוד תורה בעולם הזה, עתידין מלאכי השרת לעתיד לבוא לנקוב אותו ככברה')]

ההרצאה התחילה עם דברי אלוקים חיים מפיו של כבוד הרב אמנון יצחק שליט"א, לאחר הקדשתה בברכות מיוחדות לתורמים הנכבדים וכו'

הדרשה מתחילה בפסוק (שמות כט א) וְזֶה הַדָּבָר אֲשֶׁר תַּעֲשֶׂה לָהֶם לְקַדֵּשׁ אֹתָם לְכַהֵן לִי לְקַח פַּר אֶחָד בֶּן בָּקָר וְאֵילִם שְׁנַיִם תְּמִימִם. מובא בבעלי התוס': פַּר כנגד אברהם ככתוב (בראשית יח ז) וְאֶל הַבָּקָר רָץ אַבְרָהָם, וְאֵילִם שְׁנַיִם כנגד יצחק ויעקב וְלֶחֶם מַצּוֹת כנגד הגר ושרה שאמר להם אברהם (בראשית יח ו) מַהֲרִי שְׁלֹשׁ סְאִים קֶמַח, בתורה לא מפורש שהגר השתתפה בהכנסת אורחים ורש"י מפרש וַיִּתֵּן אֶל הַנַּעַר וַיְמַהֵר לַעֲשׂוֹת אֹתוֹ: זה ישמעאל לחנכו במצוות, התורה מנציחה ומפרסמת כל פעולה ומעשה טוב שאדם עושה ואם לא אז זה מוזכר ברמז כי דבר טוב אינו הולך לאיבוד וגם לא הרהור קל ואם ישמעאל או הגר עשו דבר טוב והשתתפו בהכנסת אורחים של המלאכים להאכיל ולהשקותם וכל הדברים הנוגעים למידת צדקה ורחמים אין מקפחין אותן! ובכ"ז יש לשאול מדוע התורה לא כתבה במפורש שהגר וישמעאל עזרו לאברהם ושרה בהכנסת אורחים?

הנראה לומר כי בכונה התורה כיסתה את פעולת החסד שלהם שעשו למלאכים מדוע? כי התורה מכירה את תכונתם של הנוכרים ואנשי אומות העולם כיון שנותנים להם גדולה וכבוד דעתם נטרפת עליהם הם נתקפים בגאות ותובעים תגמול גדול על חשבון היהודים! הם באים להתווכח והם מנסים להוכיח שהם עולים במעלתם יותר מן היהודים והולכים ומציקים לישראל כמו שאומרת הגמרא בחולין פ'ט לֹא מֵרֻבְּכֶם מִכָּל הָעַמִּים חָשַׁק השם בָּכֶם וַיִּבְחַר בָּכֶם כִּי אַתֶּם הַמְעַט מִכָּל הָעַמִּים (דברים ז ז) מה זה הַמְעַט מִכָּל הָעַמִּים? לא בכמות אלא אנחנו ממעטים את עצמנו!

אמר הקב"ה לישראל: 'חושקני בכם! שאפילו בשעה שאני משפיע עליכם גדולה אתם ממעטים עצמכם לפני!

נתתי גדולה לאברהם אמר (בראשית יח כז) וְאָנֹכִי עָפָר וָאֵפֶר

נתתי גדולה למשה ואהרן אמרו (שמות טז ז) וְנַחְנוּ מָה

נתתי גדולה לדוד אמר (תהלים כב ז) וְאָנֹכִי תוֹלַעַת וְלֹא אִישׁ

אבל הגוים אינם כן;

נתתי גדולה לנמרוד אמר (בראשית יא ד) הָבָה נִבְנֶה לָּנוּ עִיר – והתחיל את הבונים החופשיים!

נתתי גדולה לפרעה מה אמר? מִי השם אֲשֶׁר אֶשְׁמַע בְּקֹלוֹ (שמות ה ב)

נתתי לסנחריב מה אמר? מִי בְּכָל אֱלֹהֵי הָאֲרָצוֹת (ישעיה לו כ)

נבוכדנאצר (ישעיה יד יד) אֶעֱלֶה עַל בָּמֳתֵי עָב אֶדַּמֶּה לְעֶלְיוֹן

לחירם אמר (יחזקאל כח ב) מוֹשַׁב אֱלֹהִים יָשַׁבְתִּי בְּלֵב יַמִּים

לכן נמנעה התורה לפרסם את מעלת הגר וישמעאל כי הם מגדילים את מעשיהם ומתגאים אתם יודעים שהישמעאלים אומרים שמי שנעקד בעצם זה ישמעאל לא יצחק! ואם הם יכולים לכרטט מה שלא היה! אז על מה שכן היה? זה יהיה כירטוט דכריטוט!! אז לכן התורה לא מפרסמת את מעשיהם כי היא יודעת איך הם ישתמשו בזה לרעה!

הנה דוגמא; הגר בשביל התקרבות מעט שזכתה מאברהם וזכתה להוליד נאמר עליה (בראשית טז ד) וַתֵּקַל גְּבִרְתָּהּ בְּעֵינֶיהָ כבר היתה שרה נקלית בעיניה! והגר אמרה: 'שרי זו אין סיתרה כגילויה מראה עצמה צדקת ואינה צדקת!' אתם שומעים? שרי משחקת אותה שהיא צדקת! למה? שהיא לא זכתה בהריון כל השנים ואני נתעברתי מביאה ראשונה כל 90 שנה שלא ילדה הגר היתה בתוך חופתה והיו מטרוניות באות ושואלות בשלומה של שרה,

והיתה שרה אומרת להן: 'צאו ושאלו בשלומה של עלובה!' עד כדי כך הגיעה צדקתה של שרה ז"א דואגת שיבקרוה וישאלו בשלומה וכו' מה שילמה ל הגר? וזה שילמה לה וַתֵּקַל גְּבִרְתָּהּ בְּעֵינֶיהָ 

כך מבואר גם בזוהר הקדוש ר' יוסי ור' חייא הלכו בדרך נאנח ר' חייא ובכה פתח ואמר (בראשית יא ל) וַתְּהִי שָׂרַי עֲקָרָה אֵין לָהּ וָלָד – אוי על אותו זמן שהולידה הגר את ישמעאל!

וכך שמעתי מפיו של רשב"י וואי על אותו זמן שנולד ישמעאל ונימול

– 400 שנים עמד הממונה של בני ישמעאל וביקש מלפני הקב"ה אמר לו: מי שנימול יש לו בחלק שמך?'

אמר לו הקב"ה כן

אמר לו והרי ישמעאל שנימול למה אין לו חלק בך כמו ליצחק?

אמר לו הקב"ה זה נימול כראוי וכתיקונו וזה לא כך!

ז"א יצחק נימול לשמונה ימים ועשו לו גם מילה ופריעה אבל זה נימול רק ל-13 שנים ובלי פריעה ואז המילה שלו אינה שלמה ! והרחיק הקב"ה את בני ישמעאל מהדביקות העליון אבל נתן להם חלק למטה בארץ הקדושה בשביל המילה שלהם!! – אז ז"א בזכות המילה הישמעאלים יש להם אחיזה כרגע בארץ ישראל בעבור איזה דבר טוב אחד יחידי הם מרהיבים עוז ברמלה בלוד בכל מיני מקומות להתמודד עִם עַם ישראל הנבחר ומהעזות והחוצפה שלהם סובל עם ישראל לתקופה מסויימת עד שיפלו וגאוותם תהיה נעלמת!

מה לומדים מזה? כי מי שהיכולת בידו להחזיק תחתיו הנהגה של עדה או קהילה שלמה או מי שמחנך בנים ותלמידים צריך להזהר היטב להכיר את כוחות הנפש של כל תלמיד כי צריך להמנע מלקלס תלמידים כאלו שאינם שולטים על נפשם ומתגאים יתר על המידה שלא לקלקל את עצמם ואחרים ולכן אין אומרים את כל שבחו של אדם בפניו – וזה בכל אדם , אלא מעט משבחו! ויש כאלה שאסור להגיד להם אפי' שיש הצדקה לומר – אסור לומר להם כלום! כי הם יתנפחו כמו טווס וזה יקלקל אותם והם יקלקלו אחרים.

ובהגדה של הרב שטיינמן מסופר על בחור ישיבה שהראש ישיבה שאל עליו שהוא כ"כ גאותן עד שהוא בלי חברותא והרב שטיינמן ענה שלגאוה אין תקנה!

(לסדרת שיעורים מהגדה של פסח – בכל בוקר לאחר הנץ 'נציב יום' ולחץ כאן)

...

הדרשה נמשכה כ-50 דקות – כשהקהל מרותק במקומו ומאזין ברוב קשב לדברי תורה נפלאים ביותר!

ובריצה קלה כבוד הרב שליט"א מסקר כ-260 מהדורות 'חדשות וירוס טיוי' לטובת תושבי קרית ארבע הי"ו;

מי שעומד מאחורי המזימה זה עמלק שרוצה להכחיש את הקב"ה והוא השר של אדום שעובדים ללוציפר וכו' ומקדמת דנא עמלק בא להלחם בישראל כשיצאו ממצרים! ומה רצה מהם?

המהר"ל מפראג אומר שהם צוררים לישראל בלי קשר למדינה או שטח כמו בשאר מלחמות בין עמים שרוצים לכבוש שטח או כלכלה אך כשישראל במדבר ואין כלום לקחת מהם! אז באו רק להריגה לשם הריגה!! והיה לוקח את מילותן וזורק כלפי שמיא רח"ל! והעמלק שונא לישראל! שהוא בנו של אליפז ונכדו של עשו שהלכה : עשיו שונא ליעקב! בלי סיבה. כי גדל בין 2 צדיקים ; יצחק ורבקה, ולא קיבל את חינוכם ומרד נגדם! וכל מה שמזכיר לו את האמת והוא לא יכול לסבול זאת ולכן נלחם באמת! וזה 'גוג ומגוג' וכו'

וכבוד הרב שליט"א מסיים: "אסור לשמוע טמבלויזיה ורדיו! מי שישמע יפול בבור שהם כורים לכם ואתם תהיו ח"ו מובלים לטבח בלי להרגיש להבדיל כמו בשואה שחשבו שלוקחים אותם להתקלח ברכבות ולקחו אותם לכבשני האש – הי"ד! ואף אחד כמעט לא ברח כולם האמינו שאחרי עבודה קשה צריך להתקלח ככה עובדים עליכם ומובילים אתכם לשמד רוחני וגשמי!"

ומתחיל שלב השו"ת אקטואליה ועוד ובמתן מענה לכל שואל בסבלנות מיוחדת במינה ובסבר פנים יפות לקהל המגוון;

* שואלת ראשונה: מספרת שקיבלה הודעת SMS שתוקף ת.ז. יפוג בעוד 15 יום ולפי חוק צריכה לחדשו?

הרב עונה: לא לחדש!

ושוב כבוד הרב שליט"א יוצא בדרך קצרה על מגיפת השקורונה לטובת השואלת והקהל שבא להרצאה בקרית ארבע.

ושואל שאלה רבתי: איך נלחמים כ"כ קשה ובאגרסיביות נוראה לחסן את כל האוכלוסיה כשמעולם לא שמענו על ביבי ודומיו שיקראו וישכנעו להפסיק לעשן וכדו'???

וזו מזימה עולמית !!! 

ובכל ערב כבוד הרב משפד את ביבי – וכשביבי סיפר מהתחלה את התוכניות לעשות צ'יפ לכל ילד – וכבוד הרב מיד גילה את המזימה שבזה – אז ביבי התנצל וניסה לתקן את הנזק הגדול שעשה לעצמו!

** יהודיה צעירה מספרת שבמשך תקופה היתה רואה את השיעורים של כבוד הרב שליט"א בביתה ימים על גבי ימים, וכששמעה שיש הרצאה – הפסיקה באמצע העבודה ובאה במיוחד להרצאה ומבקשת ברכה למשפחתה ולזיווג, 

הרב עונה: ללמוד חצי שעה שערי תשובה 3 חודשים כל יום + וצניעות וחופה בקרוב!

*** תלמידת בית יעקב שואלת איך ניתן להתחזק כנגד הגאוה?

הרב עונה: שצריך ללכת בשפלות לצד השני כנזכר בהרצאה, וצריך תרגולים; לעשות מה שלא חפץ לעשות, או למי שבכלל לא רוצים לעזור או שבעיניך הם פחותים וכל הפעולות בחסד שיכולות להוריד את הגאוה, וכן להתבונן: במה יש להתגאות? הרי משה רע"ה אמר ונחנו מה?! ואברהם אע"ה שכל העולם כולו בזכותו קיים אמר וכו' אז מי אתה? במה להתגאות??

והשואלת מיקדה את השאלה כשתיקנה את אמה בפני משפחתה, והרב מסביר: שאסור להכריע את דברי האבא והאמא וכן אסור לסתור את דבריהן, אך אפשר להעיר בנימוס!

וממשיכה לשאול: אם יש דרך לעורר קרוב משפחה ללמוד תורה?

הרב משיב: יש מצווה לעורר אנשים לקרב לתורה, אך מי שאינו מוכשר ב"ה יש קלטות ודיסקים שניתן להראות לו שישמע ויצפה! וצריך לברר מה הסיבה שבגללה הוא מתעקש ולנסות בנועם ולתת חומר כדי שיתבונן: ובודאי שלא יפסיד – כי אם זה האמת – הוא הרויח! להשקיע כשעה של התבוננות על חייו!

ועוד שואלת: איך ניתן למצוא חברה של אמת?

הרב: קשה מאוד! ואם תמצאי כדאי להרעיף עליה אפי' כסף ולתת מתנות כדי שתשאר איתך.

- ומה הפירוש 'ודלא מוסיף יסף'?

- הרב: מי שלא מוסיף בלימוד כאילו מוותר על חייו שהרי 'כי הם חיינו ואורך ימינו'.

- ומה עם מי שלומד 3 שעות ביום?

- הרב: אם במציאות אין לו זמן אחרי זה – לא יבואו אליו בטענה! אך אם יש לו זמנים שבהם משתמש במקום ללימוד ומוציאם על בילויים או בטלה – בוודאי שזה יסף!

- ומספרת שלפני כמה שנים בהרצאה בירושלים קרוב משפחתה שסובל מהמחלה ברגל ל"ע קיבל ברכה מכבוד הרב שליט"א ועדיין לא התרפא.

- הרב: ב"ה הוא עדיין חי! ושוב מברכו לרפואה ברפואה שלימה בכל אבריו וגידיו – אמן ואמן!

- מבקשת לקחת על עצמה לטובת אחרים.

- הרב עונה: שערי תשובה חצי שעה במשך 3 חודשים רצוף – ויועיל גם למבקשת לזיוג.

 

**כבוד הרב מסיים את ההרצאה ומודה לקהל הרב שבא לאולם 'אחוזת אבות' על ההשתתפות!

 

ומחלק את המתנות בידיו לציבור הרחב שמושיט ידים בצימאון השמחים לצאת מהדרשה הנפלאה עם צידה לדרך חדשה – וגם אנו נאחל להם: 'בהצלחה!'

הקהל שבא להרצאה מבקש את ברכותיו של כבוד הרב אמנון יצחק שליט"א לרפואה שלימה, חזרה בתשובה ועוד. כאשר בסיום ההרצאה כבוד הרב אמנון יצחק שליט"א מאציל מברכותיו על המשתתפים ומחלק בחינם (בזכות התורמים היקרים!); *כיפות, *כיסויי ראש, *ציציות, *דיסקים, *ספרי קודש (חמשה חומשי תורה / חפץ חיים / טהרת הקודש - ב' חלקים / ספר החסידים / שומר אמונים / פלא יועץ / קיצור שלחן ערוך גנצפריד / בן איש חי הלכות / תהלים כיס קטן / ארבעה ספרי מוסר בכרך אחד / החינוך / סט משניות / ברכוני ברכת המזון וקריאת שמע) * קופות צדקה, *הדיסקונקי 'מאגר השו"ת הגדול בעולם!' *ומארז (דיסקים לצפיה ולשמיעה) 'משפיעים בגדול'

נ.ב. בזמן חלוקת המתנות, הצוות משמיע לקהל את 'שיר המסיכה' משיריו החדשים של כבוד הרב אמנון יצחק שליט"א 

להתראות! 

בהרצאה הבאה ב"ה ברמלה 06-06-2021.

ובסעודת ראש חודש תמוז הבעל"ט - בבית מדרש 'קהילות פז' בבני ברק 10-06-2021. 

  •    שיתוף   

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת