טוען...

ריקני מחפש מילוי

 מסכת שבת דף צד' עמ' ב | הרב אבנר עוזרי שליט"א   כיצד זוכים לחסד עם המתים