טוען...
  • ראשי
  • הכה את המומחה
  • איך יתכן להגיד שיש שכר ועונש בעולם ובפועל רואים שלרשעים ולצדיקים אותו גורל (מרתק ומחכים)

איך יתכן להגיד שיש שכר ועונש בעולם ובפועל רואים שלרשעים ולצדיקים אותו גורל (מרתק ומחכים)