טוען...
  • ראשי
  • הכה את המומחה
  • איך יתכן להגיד שיש שכר ועונש בעולם ובפועל רואים שלרשעים ולצדיקים אותו גורל (מרתק ומחכים)

איך יתכן להגיד שיש שכר ועונש בעולם ובפועל רואים שלרשעים ולצדיקים אותו גורל (מרתק ומחכים)

 "לא! אנא מזרעא דיוסף!"   במזונות - כל אחד ומזלו!  

הודעות ועדכונים

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 WhatsApp

 050-6500-666

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578