טוען...

מסיבת סיום הדף (להכין את הממחטות)

 מי אתה רוצה להיות בשנה הבאה?   לא להגיע לזחיחות הדעת! | ר' לב ביין