טוען...

היצר מול היוצר

 בזכות כיסוי ראש זכתה בפרי בטן   ה'חפץ חיים' 'חומת הדת' פרק ו מה שיעשו חברת מחזיקי הדת