טוען...
  • ראשי
  • הכה את המומחה
  • לא מבין מה אשמים הגוים שהם לא נבחרו ומה פתאום אנחנו עם נבחר ומי אמר שכל מה שכתוב בתורה היה

לא מבין מה אשמים הגוים שהם לא נבחרו ומה פתאום אנחנו עם נבחר ומי אמר שכל מה שכתוב בתורה היה