טוען...

אשה צדיקה מקוננת על לבושן של הבנות והרב עונה במשל (חדרה צניעות)

 לא ביבי ולא אף אחד • ללא הנהגה רוחנית אין שום קיום לישראל!   הזמיר ויגעל - רשעים ופושעים!