טוען...
  • ראשי
  • הכה את המומחה
  • איך זה שדווקא מי שכופר מחלל שבת ואוכל חזירים טוב לו יש לו שפע ברכה והצלחה

איך זה שדווקא מי שכופר מחלל שבת ואוכל חזירים טוב לו יש לו שפע ברכה והצלחה