טוען...
  • ראשי
  • הכה את המומחה
  • כיצד קיימו האבות את התורה לפני שניתנה ואיך יתכן שמשה אכל כשר אצל פרעה?

כיצד קיימו האבות את התורה לפני שניתנה ואיך יתכן שמשה אכל כשר אצל פרעה?