טוען...
  • ראשי
  • הכה את המומחה
  • האם המתים החילונים שיהיו בגוג יחשבו הרוגי מלכות והאם יש להם עולם הבא ?

האם המתים החילונים שיהיו בגוג יחשבו הרוגי מלכות והאם יש להם עולם הבא ?

Email Telegram Twitter Facebook Whatsapp