טוען...

ידיעת הבורא אינה מכרחת את הבחירה (דוגמא מקורית)