טוען...

נפילת העיר ביתר (בר כוכבא ורבי אלעזר המודעי - מוסר אדיר מצמרר ומרגש)