טוען...
  • ראשי
  • הכה את המומחה
  • איך יתכן שהבטחה אלוקית לגלות של 400 שנה התקצרה ל 210 במצרים (וכן על המלאך עוזה)

איך יתכן שהבטחה אלוקית לגלות של 400 שנה התקצרה ל 210 במצרים (וכן על המלאך עוזה)