טוען...

למה נשותיהם של האברכים צריכות לפרנס אותם, ומה שכר התומכים- מומלץ