טוען...

סיקור פרשת 'במדבר'

במחיצת כבוד הרב שליט"א בירושלים עיה"ק תובב"א

  פורסם בתאריך: 10.06.2024, 17:28 • מערכת שופר

ב"ה אנו ממשיכים בסדרת הכתבות על השבתות וחגי ישראל במחיצת כבוד הרב שליט"א ברשימת מעט גרגירים, חוויות ורשמי הוד!

ראה כתבה ראשונה על הלו"ז בשבתות השנה (קישור

וכתבה קודמת סיקור פרשת 'בחוקותי' תשפ"ד (קישור). 

סיקור פרשת 'במדבר' ה'תשפד במחיצת הרב שליט"א בירושלים

שאלות:)

1. כאשר קוראים קריאת שמע ב: 'פלג המנחה' האם גם שם צריך לכוון את הכוונות שלפני קריאת שמע?

2. .באיזה ענין טועים אנשים בברכת 'השכיבנו'?

3. על איזו שאלה הציע הרב 1,000 שקלים!

4. כיצד קנתה לאה אמנו את יעקב אבינו ע"ה?

5. כיצד יש להתנהל בשידוכים?

6. מדוע מחויב אדם לברך בשמחה גם כשנקלע לצרה?

7. מדוע התעלף השרף מנובהרדוק? 

8. הניסים הגדולים שנעשים בארצנו! ומה יקרה כשתפרוץ המלחמה?

9. האם יש פוליטיקאי אחד בעולם שאפשר לסמוך עליו?

10. את מי פגש הרב שליט"א בדרך לתפילה ומה סיפר לרב?

הדרשה לפני מנחה

ב"ה הקפזניקים גם בירושלים מקבלים את השבת מוקדם והולכים ללמוד תורה מפיו של כבוד הרב שליט"א בשמחה גדולה כאשר הנשים הי"ו מזרזות את בעליהן להקדים לשיעורי התורה וזוכות בכך לחיי העוה"ב! כדברי חז"ל הקדושים זיע"א: 'נשים במאי זכיין?'... (קישור לסרטון: הלם בקהל - מדוע נשים לא יכולות לקום בתחיית המתים ואיך בכל זאת זוכים? (מומלץ גם לגברים)...)

וכך זכינו לפני תפילת מנחה לשמוע דברי א-לקים חיים מפי כבוד הרב שליט"א.

בלי תפילה לא מקבלים - חלק ז' | בית מדרש 'קהילות פז', ירושלים 07.06.2024 [ע"פ הספר 'אוחילה לאל' לכתבה: 'הספר החדש! תפילה דיליה' ריכוז 25 המאמרים שפורסמו בס"ד בחודשים האחרונים מהספר הנפלא 'תפילה דיליה' - לחץ כאן

עקב מעברינו להתפלל בבית כנסת ברחוב מיכלין 20 (בשכונת בית וגן בירושלים, ראה כתבה על הלו"ז... ) הוצרכנו להתפלל ערבית בפלג המנחה... 

לכן אחד מן המתפללים שאל: 'האם גם בקריאת שמע זו אנו מחויבים לומר את כל הכוונות לפני קריאת שמע או לא צריך לכוון כיון שזה לא בזמנה?' 

הרב: 'כן... תמיד צריך לעשות את הכוונות'

לאחר קבלת שבת כבוד הרב שליט"א העביר לנו שיעור בדיני 'שליח ציבור' מתוך הספר 'ערוך השולחן' אשר הרב ממליץ ללמוד ממנו בפרט לחוזר בתשובה, כיון שהוא מפרק ומסביר את ההלכה בצורה מעמיקה.

בהמשך הרב האיר את עינינו בנקודה חשובה ביותר והוא באמירת 'השכיבנו' שיש לנגן את המילים 'לשלום' ו: 'עלינו' בניגון מלרע ולא מלעיל... כי משמעות המילה לשלום במלרע הוא שהשם ישכיב אותנו לשלום אך במלעיל משמעותו שם של אדם שנקרא 'שלום' וכן במילה 'עלינו' במלרע הכוונה שהשי"ת יעשה שלום עלינו אך מלעיל הכוונה העלים שלנו... 

חצות -

בהמשך למה שכבוד הרב שליט"א מלמדנו במשך השבוע האחרון במעלת התפילה... (סדרת: 'בלי תפילה לא מקבלים'... ) אנו מוצאים זאת גם במעשה של לאה ורחל אמותינו ע"ה... כאשר רחל מבקשת את הדודאים ולאה אומרת לה משפט לכאורה תמוה: "הַמְעַט קַחְתֵּךְ אֶת אִישִׁי וְלָקַחַת גַּם אֶת דּוּדָאֵי בְּנִי?!" (בראשית ל, טו).

האם לאה שכחה שהיא היתה צריכה להינשא לעשו הרשע ובגלל שרחל ויתרה לה ונתנה לה את הסימנים התחתנה עם יעקב... אם כן ודאי שיעקב בעלה של רחל אז מה פשר טענת לאה?

אלא שלאה אמרה: 'נכון שיעקב היה מיועד לך אבל אני קניתי אותו בתפילותי! ואילו את הפסדת אותו כי לא התפלל עליו... '

רחל מבינה זאת ומפחדת שיעקב יגרש אותה כיון שאין לו ממנה בנים ומתחילה להתפלל כפי שלאה התפללה ולאחר מכן זכתה גם היא לבנים... !

כאן הרב שאל את הרווקים: 'האם את מתפללים כמו לאה שתזכו לזיווג? הרי עם התפילות אתם יכולים לזכות לכך! כי הזיווג מוכן רק צריך למשוך אותה על ידי התפילות'.

שואל: 'מה לגבי השתדלות... להתקשר לשדכניות? וכו'... '

הרב: 'אם אדם יבטח בהשי"ת באמת - גם את זה הוא אינו צריך לעשות... ! אלא השדכנית בעצמה תתקשר אליו'.

בקיצור, צריך לבטוח בהשי"ת והוא יודע מה טוב לנו לכן האדם חייב לברך על הרעה! (ולא הטובה) כי בכך שהשי"ת לוקח לאדם דבר שחושב שהוא יקר לו! כגון; הורים, אחד ממשפחתו (ל"ע) וכו'... זה כדי לתת לו במקום זה דבר אחר טוב... !

וכאן שאל הרב שאלה - שמי שיודע אותה יקבל 1,000 שקלים!

לאיש אחד היה 100 פרות וכל שנה היה קונה להם מזון שמספיק למאה הפרות בשנה אחת קנה בטעות כמות שמספיקה רק ל-50 פרות... לא עבר זמן ו-50 פרות מתו לו... ניגש בבכיות לרב ושאל: 'מדוע השם המית לי 50 פרות...?' 

ענה לו הרב: 'השי"ת לא המית לך 50! אלא הציל לך 50 פרות...!!' 

תמה האיש: 'כיצד אומר הרב תשובה כזאת? הרי בפועל מתו לו 50 פרות?' 

'אלא' הסביר הרב בטוב טעם: 'כאשר קנית מזון שמספיק רק ל-50 - היה צריך שכל ה-100 פרות שלך ימותו! כי כל הפרות היו אוכלות מכמות המזון המצומצמת הזאת ולא היה מספיק להם והיו כולן גוועות מרעב ומתות!! אך בכך שהשי"ת המית לך רק 50 פרות שהספיק המזון ל50 האחרות ובכך ניצלו...!'

בהקשר לענין הביטחון;

סיפר הרב שליט"א על השרף מנובהרדוק שהיה הולך להתבודד ביערות... ובאחד הפעמים מצאו כלב גדול עם מבט מאיים מלא בהתלהבות לנשוך אותו הכלב והתקדם במהירות ונגס בשרף... והשרף התעלף!... לאחר שהתאושש 

שאלו אותו האנשים: 'לא מתאים לכבודו להתעלף בגלל כלב...' 

ענה להם: שלא התעלף בגלל הכלב עצמו אלא ראיתי: כיצד הכלב עושה את שליחות השי"ת לנגוס בי בהתלהבות! ובחשק!! אמרתי לעצמי: 'מתי עבדתי את השי"ת בחשק ובהתלהבות שכזו?!' והתעלפתי מכך... 

ולבנתיים בעיר התורה והחסידות בני ברק...

אמירת תהילים ע"י התשב"ר הי"ו ובמוצש"ק חלוקת פרסים יוקרתיים למצטיינים – אשרי התורמים לכך וישר כוח להורים ולתלמידים הטורחים להגיע גם בשבתות הקיץ החמות ובמשך כשעה וחצי! כדי לקרוא תהילים להצלת עם ישראל, גאולה, רפואה ותשובתן המהרה - אמן! (קישור ל-3 הפרקיםלכתבה. ותרומה ישירה.) ולאחריהם נקראים שמות התורמים במתינות וזעקת התשב"ר: 'אמן!' בוודאי עולה לכסא הכבוד.

שיעור צהרים -

אסתר המלכה ע"ה בדרכה לאחשורוש הרשע - הסתלקה ממנה השכינה! פנתה ואמרה להקדוש ברוך: 'האם בגלל שקראתי לאחשורוש 'כלב' הסתלקה ממני רוח הקודש?' ולכן לאחר מכן קראה לאחשוורוש: 'אריה'

[ראה בסדרת 'הייתי בשושן' חלק ד' - ליל טו בניסן ערב הפסח בית מדרש 'קהילות פז', ירושלים 25.03.2024]

פשר הדברים הוא: שאסתר שואלת 'האם בגלל שקראתי לו 'כלב' אז הראתי שאני יכולה להתמודד כנגדו לבד! כי עם כלב אפשר להסתדר... אבל לאחר שהסתלקה ממנה השכינה הבינה: שהיא נצבת ליד אריה קטלני!! ומתוך תפיסה זאת שאין לה מה לעשות, כי כנגד אריה אי אפשר לעשות דבר אז צעקה להשי"ת: "אֵלִי אֵלִי לָמָה עֲזַבְתָּנִי" (תהלים כב, ב) ובקשה: 'מחילה!' שחלפה המחשבה: 'שהיא יכולה להסתדר לבד...'

וכן אנחנו מוקפים במיליוני מוסלמים!! אשר מבקשים את מותנו!! ואנו בוטחים ב: "בני בריתנו" שיעזרו לנו?! ולכן אנחנו "תקועים" במצבנו! 

ולכן רק כאשר נפנה להשי"ת לבד - הוא יושיע אותנו...! 

וכאן הרב הדגיש את הנקודה: שאנחנו חיים בניסים גדולים! כי אם היו כל המוסלמים יורקים עלינו שלוש (3) ירקות - היינו טובעים (ח"ו)...!! 

(ראה סרטון: 'מאות מיליונים מוסלמים סביבנו')

הוסיף הרב: כשתפרוץ מלחמה - המצב יהיה קטסטרופה!! (ח"ו) כי אין לישראל אמצעים להתגונן!! כי יש לחיזבאללה מנהרות גדולות אשר אפשר להוביל שם משאיות!!! שמגיעות לערים שבצפון. וכשזה יקרה הם יצאו כמו נמלים אדומות ולא יהיה אפשר להתגונן בפניהם... 

ולכן, העצה היחידה היא: לסמוך רק על השי"ת. כי אין לסמוך על שום פוליטיקאי אחד (1) בעולם!! כי כולם-כולם שקרנים!!! אבל כולם.

לפני תפילת ערבית שיתף אותנו הרב: שבדרכו לתפילה פגש יהודי ממקסיקו שסיפר: 'שחזר בתשובה לפני שנים רבות מהקלטת 'תנור 7' (ראה כתבה על הרה"ג הרב יעקב יוסף זצוק"ל בענין תנור 7...) וב"ה החזיר את משפחתו ובנה משפחה גדולה אשר הולכת בדרכי התורה...' 

מדהים לראות מה מחולל הרב שליט"א בעולם מכמה קלטות... – ישתבח שמו לעד!

[ראה כתבה: 'סיפור החזרה בתשובה של הרב בנימין גולן מחבר הספר 'ברוכים הבאים ליהדות' מקלטת לפני 28 שנה!'...] 

 בברכת שבוע טוב

להתראות בעזרת השי"ת בסיקור הבא...

תזכורת: הערב! בעזרת השי"ת - הרצאה ברמלה!!

הרצאה ברמלה, תאריך: 10.06.2024, שעה: 21:00, עיר: רמלה, כתובת: הזית 6, מיקום: אשכול פיס.

לצפיה בסרטון מכבוד הרב שליט"א המזמין להרצאה הנפלאה שתעניק לכם הרבה מידע ואורחות חיים נפלאים - לחץ כאן.

 

 •    שיתוף   
 • תגים:

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 23.06 20:55

  🔴 פרסום הנס 🔴 בעצת הרב שליט"א שמחתי מאוד בשירים וריקודים לצלילי: "עבדו את השם בשמחה" ולקיים מצוות: ושמחת בימיך... "וחי בהם" ולהוושע ברגע. וב"ה לאחר שלושה ימים נושעתי מידה הארוכה של הבירוקרטיה של משרד החינוך. ישתבח ויתעלה שמו של הקדוש ברוך הוא, שביטל את הבקשות להערים עלינו קשיים בהמשך הלימודים בחינוך ביתי. ב"ה שמעתי הרבה מסיפורי הרב על ישועה בזכות שמחה וריקודים, ועכשיו זכיתי להיות אחד מהם. (shofar.tv/articles/15096) "הודו לשם כי טוב כי לעולם חסדו" תודה לרב על הכל יה"ר שהשי"ת יברך אותך בכל מעשי ידיך, יאריך ימיך בטוב, ויזכה אותך להמשיך להגדיל שמו ולהאדיר תורה בישראל, אמן 🙏🏽😇.

 • 23.06 11:12

  "עבדו-עבדו-עבדו..." "עִבְדוּ אֶת ה' בְּשִׂמְחָה בֹּאוּ לְפָנָיו בִּרְנָנָה" (תהלים ק, ב) - זה גם בחינת תפילה! סיפר לנו עכשיו ר.ב.: שהוא קיבל 'רפורט' (ל"ע) הביתה מעטפה מהמשטרה והוא אמר לילדים: 'בואו נשיר: "עבדו-עבדו-עבדו-עבדו..." והעביר את היד ככה על המעטפה והוא אומר: 'אני אומר לכם שיהיה פה ביטול של הרפורט!' שרו-שרו-שרו פתח מה כתוב? - 'הרפורט בוטל עקב התיישנות!...' (מתוך השיעור בלי תפילה לא מקבלים - חלק י"ז 23.06.2024, נקודת זמן 6:28 shofar.tv/videos/17272).

 • 23.06 10:59

  שלום לכבוד הרב שליט"א ושבוע טוב, ראשית נעדכן את הרב על ישועה מהבוקר; שבוע שעבר הרב אמר לי: 'למכור את הרכב ולהחליף.' והבעיה שהרכב היה עם תקלה שעלות התיקון לא זולה ולא היה לי גם יכולת כספית לתקן, כל פעם שהייתי מתקרב לרכב הייתי מקדים תפילה: 'שהתקלה תעלם!' וברוך השם התקלה לא נעלמה... אבל לא התיאשתי והיתה בי אמונה: שתפילה ועוד תפילה לא תחזור ריקם! היום בשחרית התפללתי להשי"ת ואמרתי כך: 'ה' יתברך! הרב הורה לי: למכור את הרכב, איך אעשה זאת עם תקלה?! בבקשה! שתעלם התקלה!' ואחרי תפילה נפלאה ועוד ריקוד של: "עבדו-עבדו..." ("עִבְדוּ אֶת ה' בְּשִׂמְחָה בֹּאוּ לְפָנָיו בִּרְנָנָה" (תהלים ק, ב)) עם החברים, יצאתי לכיוון הרכב ושוב הקדמתי תפילה לפני שאני נכנס לרכב - והפלא ופלא! אין תקלה כלל והנורית נעלמה! (אציין שהרכב היה רועד! ועשה רעשים מפחידים...). ברוך הוא וברוך שמו תודה לה' יתברך ותודה לרב על הכל.

 • 23.06 10:57

  "עבדו-עבדו-עבדו-עבדו..." ("עִבְדוּ אֶת ה' בְּשִׂמְחָה בֹּאוּ לְפָנָיו בִּרְנָנָה" (תהלים ק, ב)) היה לי חוסר כספים לדירה ולשאר ההוצאות (ל"ע) ברוך השם כבר... חודשים נתן לנו, שרתי ברכב בקול רם והתקשרתי לבנק והסברתי מה שחסר לי, ברוך השם מיד אישרו לי את הבקשה וכך סגרתי את המצב לאנשים שמחוברים לכבוד הרב אין מצב 'שלא יקרה כלום' ב"ה הכל מסתדר תודה רבה לבורא העולם וגם לכבוד הרב על סגולה מאוד חזקה שנתן לנו (shofar.tv/articles/15096).

 • 23.06 10:55

  🌹כבוד הרב ✨ בזכות השירה של: "עִבְדוּ אֶת ה' בְּשִׂמְחָה בֹּאוּ לְפָנָיו בִּרְנָנָה" (תהלים ק, ב) ביום שישי ערב שבת לבת שלי כאבה השן (ל"ע) ישבה בסלון זמן ארוך עם הפנים למטה וכאב לה סיפרתי לה על הודעה שהתפרסמה שבעל שר לאשתו בזמן שכאבה לה השינים... - וב"ה זה עבר! הילדה שלי אמרה: 'באמת?..' היא בת 7! ואז התחלתי לשיר זמן ארוך: "עִבְדוּ אֶת ה' בְּשִׂמְחָה בֹּאוּ לְפָנָיו בִּרְנָנָה" (תהלים ק, ב) וכשהפסקתי - ב"ה הילדה אומרת לי: 'אמא! זה מרגיע אותי!! תשירי...' ואחרי כמה זמן היא קמה כאלו לא היה כאב עבר לה קמה לאכול בערב שבת רגיל.

 • 23.06 10:53

  שבוע טוב כבוד הרב הבן שלי היה חולה עם חום גבוה לא היה אוכל (ל"ע) התחלנו לשיר: "עבדו-עבדו" ("עִבְדוּ אֶת ה' בְּשִׂמְחָה בֹּאוּ לְפָנָיו בִּרְנָנָה" (תהלים ק, ב)) - ב"ה החום עבר מידי והתחיל לאכול אין כמו להודות להשי"ת. תודה כבוד הרב.

 • 22.06 22:08

  ‏הבן שלי סיפר: שבבית הספר בהפסקה שיחקו עם כדור והכדור נתקע להם על העץ הילדים וגם אחד מהשומרים נסו להוריד את הכדור ולא הצליחו והבן שלי התחיל לשיר להם את השיר: "עבדו-עבדו..." ואז הם ניסו שוב והכדור נפל (shofar.tv/articles/15096).

 • 22.06 22:07

  כבוד הרב היקר לנו מאד מודים להשם יתברך על הזכות שניתנה לנו שהרב יהיה שוב סנדק לבננו😊 ולא עוד... אלא שהרב פתח את ביתו שנוכל לקיים את מצוות הברית אצלו. אין שיעור לגודל צניעותו וענוותנותו של הרב... לא יודעת איך נפלה בחלקנו הזכות תודה להשם יתברך אלף אלפי פעמים שזכינו ויהי רצון שנזכה תמיד להעריך את מה שניתן לנו משמים ונודה על כך (אמן) כבוד הרב, משפחת גינסר היקרים הי"ו עשו עמנו חסד גדול אתמול ופתחו את ביתם שנערוך אצלם 'ברית יצחק' וגם היום שנערוך את סעודת הברית ואחרי שסיימו לסעוד הגברים קמו והחלו לשיר ולרקוד "עבדו-עבדו..." ולאחר מכן שרו: 'ישמחו במלכותך...' זה היה משמח ביותר לראות שמחה אמיתית על פניהם ישתבח שמו לעד תודה לכם על הכל מעריכים ואוהבים משפחת ווסה שבת שלום ומבורך ❤️.

 • 22.06 22:05

  רבנו הקדוש, בוקר טוב. שכחתי לציין שגם רותם תרם להרצאה באילת ובישר: שגם הוא עוזב את אילת. זכינו לצאת מכאן בזכות ההרצאה! חלמנו לצאת מאילת שנים וזה פשוט קורה בשניה, ממש ישועת השם כהרף עין, זכינו לעשות רעש בשמים בזכותך רבנו, אם לא רבנו, ח"ו היינו נשארים תקועים באילת יה"ר שזכותך תעמוד לך ולבני משפחתך ולכל עם ישראל (אמן) הוצאת מאילת 7 ילדים מתוקים, 7 נשמות טהורות עולות לארץ ישראל ילדים וילדים רותם. אלפי תודות רבנו היקר. 🌹שבת שלום ומבורך 🌹.

 • 22.06 22:04

  ישר כח עצום ביותר לרב היקר והאהוב על כל העשייה המבורכת ב׳סיעתא דשמיא׳. הדגש כי לא מדובר רק על התקופות האחרונות, אלא, באופן גורף מראשית הדרך בתנועת התשובה. יה"ר שהקב״ה יברך את הרב היקר שבעתיים מהנתינה העצומה!!! (אמן)

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת

קליפים וסרטונים