טוען...
  • ראשי
  • הכה את המומחה
  • הלם בקהל - מדוע נשים לא יכולות לקום בתחיית המתים ואיך בכל זאת זוכים? (מומלץ גם לגברים)

הלם בקהל - מדוע נשים לא יכולות לקום בתחיית המתים ואיך בכל זאת זוכים? (מומלץ גם לגברים)

 ונא אל תביאנו לידי נסיון...   מצות המילה ושכרה | הרב אמנון יצחק 

הודעות ועדכונים

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 WhatsApp

 050-6500-666

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578