טוען...

יום השנה לפטירת משה רבינו ע"ה

  פורסם בתאריך: 18.02.2024, 12:00 • מערכת שופר

יום השנה: ז' אדר.

לרגל יום השנה נביא רק דוגמא 1 בין השנים 1985-2003

1985: מתנה יקרה ושבת שמה!

מה אמר הקב''ה למשה רבנו? אמר לו כך: 'משה! מתנה יש לי בבית גנזי ושבת שמה רצוני ליתנה לישראל. לך והודיעם' 

מה אמר לו? שיש לי מתנה בבית גנזי אתם יודעים מה זה בית גנזים של הקב''ה? לכל אשה כמעט בבית יש 'בית גנזים' שבו היא מסתירה את הטבעות היהלומים יש לה דברי ערך זה בית גנזים שלה. לאדם יש בית גנזים כספת שמה הוא מחביא את כל הדולרים ומה שיש לו, למדינה יש בית אוצר - שמה כל כסף הזהב בלוקים לבנים הכל נמצא שם. בשוויץ - יש מנהרות תת קרקעיות כורים מלאים זהב מכל העולם! זה בתי אוצר של העוה''ז שעין אפילו לא שזפה אותם וזה בית אוצר שיש עליו שמירה של טילים!! אתם יודעים מה זה בית אוצר בית גנזים של הקב''ה? - כל העולמות שלו! ואצלו בבית הגנזים יש מתנה יקרה שהוא רוצה לתת לישראל. איך קוראים לה? – 'שבת!' ומה אומר משה? לך ותודיעם.

הגמרא אומרת: 'מכאן שהנותן מתנה לחברו צריך להודיעו'. מה מודיעו? 

מעשה שהיה, תקשיבו! אדמו''ר אחד בא אליו עני דופק בדלת ואומר לו: 'כבוד הרב' (פושט את ידו) ראה את מצבו פשפש בכיסו לא מצא לתת לו. הלך לבית הגנזים של אשתו בשביל לא להשיב דך נכלם. הוציא טבעת אחת מתוך בית הגנזים נתן לעני ואמר: 'הא לך!' והלך 

חזרה אשתו מהשוק חיפשה בבית הגנזים, ראתה שחסרה טבעת. החלה צועקת: 'גנבים, נכנסו גנבים!' 

אמר לה 'לא נכנס אף אחד, אני פה. מה קרה? מה נגנב?' 

אמרה לו 'חסרה לי טבעת'

אמר לה 'היה פה עני שבקש ולא היה לי. נתתי לו את הטבעת'

- 'אוי! מה עשית?! אתה יודע מה הערך של הטבעת?? עשרים (20) זהובים!! איך נתת לו כזה דבר?! נותנים פרוטה-שתים (1-2) לעני. אבל לא עשרים (20) זהובים! 

הוא שמע – נחרד! החל לרוץ אחרי אותו עני לתפוס אותו. העני רואה אותו, בורח והוא אחריו.

תפס אותו אומר: 'תשמע, אני נתתי לך' 

- 'כן. אבל נתת לי זה שלי כבר'

 אמר לו 'בסדר'... 

- 'לא-לא. תעשה טובה אל תקח ממני זה שלי, זה מתנה זה...' 

אמר לו: 'רגע. תקשיב' 

אומר לו: 'מה?' 

אומר 'תשמע, אני לא ידעתי. אני נתתי לך מתנה שערכה עשרים (20) זהובים. הטבעת הזו אל תמכור אותה בזול!!' חזר בחזרה.

 מה הוא אמר לו? הוא לא רדף אחריו בשביל לקחת אלא בשביל להודיע לו: את הערך של הטבעת! שלא יקנה בה מחיר שני (2) סעודות... כי עני מה מבין? הוא רוצה לאכול. הוא לא מבין שהוא יכול להתפרנס כל חייו מאותה טבעת!!

מה אמר הקב''ה למשה רבנו? 'משה! מתנה יש לי בבית גנזי ושבת שמה רצוני לתנה לישראל. לך והודיעם: ערכה של השבת! שלא יחללו אותה בזול!! משום קלפים שירים ושערים כדורגל ושטויות! – ש'כל השומר שבת אחת כהלכתה - נמחלים לו שבעים (70) שנה של עוון!', 'כל המקים שבת - כאילו קיים כל התורה כולה!', 'כל המחלל שבת - כאילו חילל כל התורה כולה!' אתם יודעים איזה משקל יש לשבת? 

מתוך הרצאה: צפת - הכר את יהדותך 04.03.1985.

1995: אם נהיה ראויים - משה רבנו ינהיג אותנו!

יהודים יקרים!

זה ראש הממשלה שמהשמים בחרו לנו להעניש אותנו! למה? כל דור זוכה למנהיג שלו, לפי הדור: אם ראויים למשה רבנו נקבל אותו, אם ראויים ליפתח נקבל אותו ואם ראויים לרבין זה מה שיש, זה מה שהיה במלאי...

יהודים יקרים! אבל אנחנו במצב על הפנים, אם אנחנו לא נתעורר ונחזור מהר, המצב שלנו יהיה קשה! (רח"ל).

מתוך דיסק 27 'השריפה הגדולה' אולמי 'לרום', רחובות 01.08.1995.

1996 למה רואים שהרשעים מצליחים והצדיקים סובלים?

הוא שואל: 'גם חרדים מתים, נכון?' כולם מתים וכולם מתייסרים. 'אין יסורים בלא חטא ואין מיתה בלא עוון' אין דבר כזה. וכל מי שמקבל עונש זה על המיליגרם מה שמגיע לו. בורא עולם לא עושה איפה ואיפה ואין לו שום חשבון חס ושלום לתת לזה יותר מזה, הכל נעשה בצדק. משה רבנו חטא - נענש, אהרן חטא - נענש, כל מי שחטא נענש אין אפס, אלא מה כל אחד לפי מה שהוא לפי מה שהוא נתבקש לפי מה שהוא צריך לעשות, ככה הוא מקבל את העונש. מעילה בתפקיד זה תלוי גם באיזה רמה, אדם שהוא טוראי שעשה טעות, איחר, נו, אפשר להגיד לו התראה הזהרה נזיפה וכו' אבל אם אדם בכיר שמחכים לו אלפי אנשים פיקודים שלו והוא מאחר, תכפיל את האיחור באלפי האנשים שהמתינו, פירושו של דבר זה כבר חשבון גדול וזה דוגמא לא טובה וכן על זה הדרך, זה כבר חשבון אחר. והקב"ה מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה, כמו שנאמר: "וּסְבִיבָיו נִשְׂעֲרָה מְאֹד" (תהלים נ, ג) אבל הכלל הוא בפשטות תיקחו את המקורות מקלטות אחרות, הכלל הוא בפשטות, צדיקים מקבלים שכרם לעולם הבא, זה חפצם!

מתוך דיסק 31-32: האמת עומדת במבחן, נאות אפקה, תל אביב 01.02.1996.

1997 בלי תושב"ע לא נבין תושב"כ

התורה נמסרה עם 'מסורת' יש תורה שבכתב ויש תורה שבע"פ, תורה שבע"פ זה מה שקיבל משה רבנו הסבר מהקב"ה על התורה שבכתב, אתה מניח תפילין? איפה כתוב בתורה שצריך להניח תפילין? באיזה פסוק? "וּקְשַׁרְתֶּם אֹתָם לְאוֹת עַל יֶדְכֶם וְהָיוּ לְטוֹטָפֹת בֵּין עֵינֵיכֶם" (דברים יא, יח) מאיפה אתה יודע שזה תפילין?

השואל: זה מה שלימדו אותי.

הרב: או! בלי המסורת הזאת, בלי התורה שבע"פ שקיבל משה רבנו, לא היינו יודעים כלל וכלל את הדברים.

ואני אגלה לך סוד קטן שנמצא במגילת אסתר, במגילת אסתר יש עשרת בני המן, נכון? עשרת בני המן כתוב: "וְאַבֵּד חֲמֵשׁ מֵאוֹת אִישׁ: וְאֵת פַּרְשַׁנְדָּתָא וְאֵת דַּלְפוֹן וְאֵת אַסְפָּתָא: וְאֵת פּוֹרָתָא וְאֵת אֲדַלְיָא וְאֵת אֲרִידָתָא: וְאֵת פַּרְמַשְׁתָּא וְאֵת אֲרִיסַי וְאֵת אֲרִדַי וְאֵת וַיְזָתָא: עֲשֶׂרֶת בְּנֵי הָמָן בֶּן הַמְּדָתָא" (אסתר ט, ו-י) אם תסתכל בכל מגילה תראה שיש שלוש אותיות קטנות במגילהפַּרְשַׁנְדָּתָא ה-ת' קטנה, פַּרְמַשְׁתָּא ה-ש' קטנה, כותבים אותה, חייבים לכתוב אותה קטנה וַיְזָתָא ה-י' קטנה, זה יוצא ת' ש' ז', ת' ש' ז' זה האותיות המוקטנות כאן אתה יודע על מה רומזת מגילת אסתר בזה? דבר מדהים!

אתה שמעת על עשרת הרוגי נירנברג? אותם אלה שרצחו יהודים בהמונים? הם נשפטו כולם לתליה והוצאו להורג, הם היו 11, לילה לפני התליה אחד מהם התאבד, העשרה נתלו ביום אחד, כמו עֲשֶׂרֶת בְּנֵי הָמָןואחד מהם צעק "פורים 1946". גרמני, מה לך ולפורים של היהודים 1946? בשנה שהם נתלו אתה יודע בלוח העברי איזה שנה זאת היתה? תש"ז וזה רמוז ב: עֲשֶׂרֶת בְּנֵי הָמָן שנתלו, עֲשֶׂרֶת בְּנֵי הָמָן שנתלו ביום אחד, במגילת היהודים, מגילת אסתר, שנכתבה לפני כאלפיים (2,000) שנה. אלפיים שנה אחרי זה נתלו עוד פעם עֲשֶׂרֶת בְּנֵי הָמָן בשנת תש"ז וזה רמוז באותיות הקטנות של מגילת אסתר, אתה מבין מה זה תורת ישראל?

מתוך דיסק 42-43: שלום בין יהודים עכשיו, היכל התרבות, מבשרת ציון, 15.01.1997.

1998 מדרגת האדם ביחס למלאכים

שואל: במעמד הר סיני שהגענו להתעלות גבוהה מאד עד שפסקה זוהמתן והשכינה שרתה עליהם והגענו למצב שהיינו מעל מלאכי השרת, איפה בהיררכיה הב"א נמצא מול בורא עולם לב"א עצמו כלומר יש מעלינו, אם התעלינו מעל מלאכי השרת לפרק זמן כלומר יש אנשים בהיררכיה או צורות חיים או לא יודע מה תקרא להם שהם מעל האדם יותר מקורבים לבורא עולם?

הרב: יש עשרה (10) סוגי מלאכים! כמו שמונה אותם הרמב"ם והקרובים אלינו נקראים אישים ומעליהם יש עוד תשעה (9) סוגים נכון שיש מלאכים שהם מעלינו אבל אדם אם יעשה רצון הבורא כפי שהוא רוצה הבורא יתעלה מעל המלאכים והמלאכים משרתים אותו. כשמשה רבנו עלה למרום נלחם עם המלאכים ויכול להם! ואתה כתוב עליך: "כִּי מַלְאָכָיו יְצַוֶּה לָּךְ לִשְׁמָרְךָ בְּכָל דְּרָכֶיךָ" (תהלים צא, יא) יש לך שני מלאכים שמתלוים אליך בְּכָל דְּרָכֶיךָ והם מצווים ע"י הקב"ה להצמד אליך אם אדם לא עושה את רצון הבורא יתברך הוא יורד לדרגה פחותה מבהמה: "יָדַע שׁוֹר קֹנֵהוּ וַחֲמוֹר אֵבוּס בְּעָלָיו יִשְׂרָאֵל לֹא יָדַע עַמִּי לֹא הִתְבּוֹנָן" (ישעיה א, ג) לא לדומם פחות מבהמה, דומם אין לו דעת.

שואל: מה נשאר לפחות מבהמה אם לא דומם

הרב: אז אמרתי לא עד דומם, פחות מבהמה כי בכל אופן אתה חי, יש דומם צומח חי מדבר הבנת?

מתוך דיסק 64: הנעליים של שפיגלר, אולמי הוד השרון, הוד השרון 28.10.1998.

1999 מי ששמע למשה רבנו - נצלו חייו!

ופרעה הרשע רוצה לגרש את ישראל - אז ישראל אומרים לו: 'לא! אנחנו לא יוצאים בלילה כבורחים... רק בבוקר! בבוקר, אחרי ארוחת בוקר עם קפוצ'ינו, אחרי זה, מה בוער?!'

יוצאים בבוקר "לְצִבְאֹתָם" (במדבר א, ג) מסתדרים פתאום שבטים, "יֹצְאִים בְּיָד רָמָה" (שמות יד, ח) והולכים להם לדרכם. לאן הולכים? למדבר. אֶרֶץ צִיָּה "נָחָשׁ שָׂרָף וְעַקְרָב" (דברים ח, טו) איזה מין יציאה זאת? מיליונים הולכים עם ילדים קטנים למדבר, אין סככה, אין מכולת, אין קיוסק, לאן הולכים? כמה כסף תיקח, כמה אוכל תיקח? מה תעשה עם זה?

אבל עם ישראל שומעים למנהיג שלהם משה רבנו ויוצאים אחריו.

לצערנו! הרב לא כולם יצאו, באמת לא כולם יצאו, שמונים אחוז (80%) לא רצו לצאת ממצרים ומתו במכת חושך עם המצרים "וַחֲמֻשִׁים עָלוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם" (שמות יג, יח) רק עשרים אחוז (20%) יצאו, השאר לא רצו.

אנחנו עוד מעט נצטרך לעמוד במבחן הזה גם כן: 'האם נסכים לצאת או לא נסכים לצאת? עוזבים את קנדה או לא?...'

ובכן, יוצאים מגיעים לים סוף, ים מלפנים, פרעה מאחור, מה עושים? הקב"ה קורע להם את הים! נבקע הים לשנים עשר (12) גזרים, כל שבט הולך במסלול אחר. מימינם ומשמאלם חומת מים והם עוברים, עוברים כשהאחרון מישראל עולה נכנסים המצרים והים שוטף את כולם 'מידה כנגד מידה!' על הגזירה של: "כָּל הַבֵּן הַיִּלּוֹד הַיְאֹרָה תַּשְׁלִיכֻהוּ" (שמות א, כב) החזיר הקב"ה לפרעה וכל חילו על אותה גזירה 'מידה כנגד מידה' כיוון שהקב"ה כך מנהיג את עולמו, יש לו מכ"מ! מכ"מ, ראשי תיבות: 'מידה כנגד מידה' ואי אפשר להימלט. 

מתוך דיסק 55: קפיצה קטנה לקנדה, 05.05.1999.

2000 הרב שליט"א - תלמידו של ישעיה הנביא!

הרב אברהם פאם זצוק"ל: 'ישעיהו הנביא כששמע קול הקריאה: "אֶת מִי אֶשְׁלַח וּמִי יֵלֶךְ לָנוּ" (ישעיה ו, ח) הוא אמר: "הִנְנִי שְׁלָחֵנִי". לפיכך זכה להיות נביא הנחמות בישראל!' כך כתוב בילקוט שמעוני. ובתנא דבי אליהו. ומשום כך זכה לנבא לישראל כל אותם הטובות והנחמות בישראל. הפלא ופלא!'

הרב אמנון יצחק: 'כתוב שאצל משה רבנו "אָסֻרָה נָּא וְאֶרְאֶה" (שמות ג, ג) זה שהוא החליט שהוא רוצה להתעניין יותר לראות: למה "וְהַסְּנֶה אֵינֶנּוּ אֻכָּל" (שמות ג, ב) זה היה הגורם שהקב"ה התגלה אליו. "וַיַּרְא ה' כִּי סָר לִרְאוֹת" (שמות ג, ד) אוֹ! אז עכשיו הוא מדבר אליו אבל אם לא היה עושה את התנועה הזאת להסתכל היינו (ח"ו) מפסידים את משה רבנו!'

מתוך: דיסק 60-61: אצטדיון טדי, ירושלים 08.08.2000.

(נ.ב. הקטע מתוך הפגישה בבית הח"ח דאמריקה ר' אברהם פאם זצוק"ל).

2001 הירושה שלך!

צריך להבין דבר אחד: התורה הזאת היא ירושה: "תּוֹרָה צִוָּה לָנוּ מֹשֶׁה מוֹרָשָׁה קְהִלַּת יַעֲקֹב" (דברים לג, ד) זאת ירושה לכל אלה שהם מ: קְהִלַּת יַעֲקֹב. אנחנו הבנים של יַעֲקֹב אבינו שנקרא: ישראל. היו לו שנים עשר (12) בנים הם שני עשר השבטים הם הנקראים: בני ישראל! אנחנו כולנו הבנים של ישראל של יַעֲקֹב אבינו. אנחנו קבלנו את התורה ירושה.

מה יש בתורה הזאת? ירושה! חוץ מכל החומריות שחלמתם לקבל שיש שם בשפע!! יש גם את הדבר הגדול מכל: עולם הבא לנצח נצחים!!! ירושה. ויש אנשים שמסתובבים עד עתה ולא יודעים שהם היורשים ושמגיע להם את זה בדיוק כמו גדולי הצדיקים שהיו בעולם. בדיוק אותו דבר מגיע גם לכם ומסתובבים ולא יודעים.

אני לא ממשרד הפנים אבל אני מודע לכם לפני גיל תשעים (90): שמגיע לכם בדיוק מה שמגיע למשה רבנו רק באו תיקחו. תפתחו את הלב, תהיו מוכנים לקבל, תקבלו את השפע!

מתוך דיסק 72: Very Happy, LOGAN HALL, לונדון 01.04.2001.

2002 איך למצוא חן בעיני השי"ת?

"ומי שמתקן נפשו ונפשות רבות תיכפל זכותו כפי זכויות כל מי שיתקן לאלוקים! כמו שאמרו רז"ל: 'כָּל הַמְּזַכֶּה אֶת הָרַבִּים, אֵין חֵטְא בָּא עַל יָדוֹ' (אבות ה, יח) ואמרו: 'משֶׁה זָכָה וְזִכָּה אֶת הָרַבִּים, זְכוּת הָרַבִּים תָּלוּי בּוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים לג, כא): "צִדְקַת ה' עָשָׂה וּמִשְׁפָּטָיו עִם יִשְׂרָאֵל" (שם) ואמר: "וְלַמּוֹכִיחִים יִנְעָם וַעֲלֵיהֶם תָּבוֹא בִרְכַּת טוֹב" (משלי כד, כה) ואמר: "תּוֹרַת אֱמֶת הָיְתָה בְּפִיהוּ... וְרַבִּים הֵשִׁיב מֵעָו‍ֹן" (מלאכי ב, ו) ואמר: "וּמַצְדִּיקֵי הָרַבִּים כַּכּוֹכָבִים לְעוֹלָם וָעֶד" (דניאל יב, ג) על כן ציוה הבורא להוכיח את המקצרים כמו שכתוב: "הוֹכֵחַ תּוֹכִיחַ אֶת עֲמִיתֶךָ" (ויקרא יט, יז) זאת אומרת אנחנו מצווים במצווה זו והיא מצווה חשובה ביותר!

והוא אומר עוד פסוק: "מוֹכִיחַ אָדָם אַחֲרַי חֵן יִמְצָא" (משלי כח, כג) - מי מוצא חן בעיני הקב"ה? שמוכיח בני אדם ללכת אחרי ה' יתברך. משה רבנו התחנן לפני הקב"ה שהוא ימצא חן בעיניו והקב"ה אומר: 'אתה רוצה למצוא חן בעיני? אין בעיה! - תוכיח אנשים שילכו אחרי אתה מוצא חן בעיני!!'. 

מתוך דיסק 94: מעלות החזרה בתשובה, הרצאה לאברכים, מקסיקו סיטי 02.11.2002.

2003 7 מליון בכיס!!!

 היה אדם זקן בן תשעים (90) הוא כבר בימיו האחרונים של חייו וגוסס... זה הסוף 

מקבל מכתב מ'משרד הפנים' שבו כתוב: 'אנו מצטערים שלא אתרנו את כתובתך עד עתה! ויש לך ירושה בסך עשר מליון דולר (10,000,000$)!' 

- שבוע לפני שהוא מת מה הוא יקנה? בוטנים?! 

הקהל מחייך...

קשיו? 'מיקי'? מה יעשה? יכול רק להתאבל, נשאר לו רק שבוע להתאבל על הכסף! 

הוא קורא עוד שתי שורות כתוב: 'מזה חמשים (50) שנה אנחנו מחפשים אותך!'

טעות אחת הוא עשה, הוא פשוט לא הודיע למשרד הפנים שהוא החליף כתובת... חמישים שנה היה יכול להיות מליונר! כל חייו בעושר ואושר!! – מסכן! תשעים שנה 'תפרן' שבוע לפני שהוא 'הולך' מקבל עשר מליון דולר... עד שהוא ילך לבנק ויעמוד בתורו ועם השביתה של פרץ... – גם לא יראה לירה!

 נו, אז מה אתם אומרים? לאחל לבן אדם כזה דבר: שיזכה בירושה בגיל כזה! - יותר טוב שלא ידע בכלל! כי יכול למות לפני... 

אתם יותר עשירים ממנו! "תּוֹרָה צִוָּה לָנוּ מֹשֶׁה מוֹרָשָׁה קְהִלַּת יַעֲקֹב" (דברים לג ד) יש לכם ירושה! את התורה שהיא רק ל: קְהִלַּת יַעֲקֹב, בני ישראל אתם היורשים היחידים של התורה הקדושה! שהיא נותנת העולם הזה במלואו עם כל ההטבות ואת העולם הבא לנצח נצחים עם כל התענוגים! זה שלכם ירושה. 

יש אחד חכם בא ולוקח אותה בצעירותו ויש אחד מגלה אותה רק בסוף ימיו, רק בסוף ימיו הוא נזכר שיש דבר כזה: 'תשובה' ויש: 'עולם הבא!' ויש: 'שכר ועונש'

יש כאלה רק אחרי איתותים: פתאום הוא קיבל 'מחלה' פתאום צרה, תאונה נזכר לשאול... אתם יורשים שווים שמגיע לכם שני (2) עולמות! אל תסתובבו עם הכרטיס בכיס... אפשר לפדות אותו בכל רגע! אתם יודעים אפוא הכרטיס שלכם נמצא? בספריה, אני בטוח שלכל אחד יש בארון ספרים, זה הירושה שלכם תפתחו ותלמדו וכל רגע שתלמד - תקבל שכר לנצח נצחים! וכל רגע זה עולמות שממתינים לך בשכר הלימוד שלך, אין שום דבר בעולם שישווה לשכר הזה: "יְקָרָה הִיא מִפְּנִינִים וְכָל חֲפָצֶיךָ לֹא יִשְׁווּ בָהּ" (משלי ג טו) – 'יְקָרָה הִיא מִפְּנִינִים - אפילו מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים בקודש הקודשים! שממזר תלמיד חכם - גדול מכהן גדול עם הארץ!' זה התורה עושה ואתם היורשים.

מתוך דיסק 111 '7 מליון בכיס' ראש העין, 29.12.2003.

 

ויהי רצון: שזכות הדברים, יהיו לטובת משה רבנו וירעיף עלינו מברכותיו מנוחתו עדן, אמן!

 •    שיתוף   
 • תגים:

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 22.07 00:13

  כבוד הרב, ב"ה היה הרצאה מדהימה בקרית עקרון (21.7.24), יה"ר שבעזרת השי"ת נזכה לתקן (אמן), תודה רבה.

 • 22.07 00:12

  לילה טוב ומבורך לכבוד הרב הגאון שליט"א, תודה על הרצאה כל כך חשובה בדורנו אנו (קרית עקרון 21.7.24), הלוואי שנזכה לקיים נסיעה טובה ושכבודו יחזור לשלום (אמן).

 • 22.07 00:12

  כבוד הרב היקר🧡 במהלך היום נחתי וב"ה כל היום שומעת אותך ונרגעת מהדברי תורה, עד הערב חיכיתי להרצאה (קרית עקרון 21.7.24) וכ"כ מדהימה וממש קסום ויפה כל מילה! אכן, כמה טוב להיות אהוב ואוהב שנותנים אהבה אחד לשני, מילותיך הן רפואות לכל האיברים. לילה טוב🤲🏻 (אמן).

 • 21.07 20:59

  רציתי לספר לרב מה שקרה לי אישית לפני שבוע. נסעתי לבד ברכב מ-Lakewood ל-Baltimore ותוך הנסיעה התחילה סערה נוראה (Tornado Warning). היה מאד קשה לנסוע ואחר כמה דקות הצלחתי בעזרת ה׳ לצאת מכביש הראשי (I-95) לעצור בתחנה על ידו. עצרתי שם לשעה בערך וכל הזמן ירד גשם כבד בלי הפסקה. אכלתי משהו וקראתי תהלים ואמרו שברבע שעה יפסיקו את האזהרה שיש אפשרות שיהיה tornado. הרגשתי שאני מוכרחה להגיע הביתה כבר ונראה לי שהגשם קצת פחות כבד ונסיתי להמשיך בנסיעה ב-I-95. תוך שלוש דקות הסערה התחילה עוד פעם והייתי כבר עייפה ופשוט לא יכולתי לראות את ה-lane markings וכשמשאיות גדולות עברו על ידי לרגעים מפחידים היה בלתי אפשרי לראות אף דבר מהחלון לפני (windshield). התרכזתי כפי יכולתי לראות משהו והיה כל כך קשה עד שלרגע חשבתי לעצמי: 'אין לי כוח והמתח כל כך קשה לסבול אולי אעצור כאן באמצע הרחוב ויקרה מה שיקרה' (ח"ו...). פתאום ב"ה נזכרתי במה ששמעתי מהרב אודות כח השמחה בהשי"ת! והתחלתי לשיר את ניגון הרב: "עבדו את ה׳ בשמחה!". אני רוצה להעיד: על שלוות הנפש שזה גרם לי. לא ידעתי אם אצליח להישאר בחיים או לא (ח"ו) אבל אמרתי לעצמי: ׳לא משנה לי מה יחליט ה׳ . אני איתו. הוא ה-Boss.׳ וככה המשכתי לנסוע. לא היה אפשרות לצאת מהדרך לזמן רב וניסיתי לנסוע למיטב יכולתי וכל הזמן עם ישוב הדעת בלי לדעת מה יקרה מרגע לרגע. הרגשתי ממש את כוח השמחה בהשי"ת. אז תודה לרב עבור העצה הטובה והלימוד החשוב ביותר בענין הבטחון בהשי"ת בשמחה. סיפרתי את המקרה להרבה אנשים שידעו את אמת הענין. הכל בזכותך. ויה"ר שהשי"ת יברך את הרב להמשיך בעבודת הקודש שלו להדריך אנשים בעבודת השי"ת (אמן).

 • 21.07 15:15

  כבוד הרב היקר שליט"א! תודה רבה על הכל מכל וכל! תודה להשם יתברך ותודה רבה לכבוד הרב היקר שליט"א על הברכות והתפילות ולכל מי שהתפלל עלי. מרגישה ברוך השם מצוין! הקהילה היקרה פינקה אותנו עם המון מטעמים לכבוד שבת קודש ואנחנו מודים לכולם! שבת שלום ומבורך!💐.

 • 21.07 15:15

  שלום רב לכבוד הרב הקדוש, רציתי לשתף את הרב בנס שקרה לי! נתקפתי בווירוס השפעת בצורה חזקה, היו לי כאבים מאד חזקים בגוף (ל"ע). ב"ה שרתי את השיר "עבדו..." בשקט משך זמן מה - והכאבים עברו ממני בדרך נס! גם שאר התסמינים עברו מהר; במקום שבוע ימים הכל עבר ביומיים. תודה לכבוד הרב על העצות הנפלאות כן ירבו. תבורכו מפי עליון!!!! (אמן).

 • 21.07 15:14

  תודה 100 פעם לבורא העולם! ולכבוד הרב שליט"א; אחרי סעודת השמחה לכבוד השי"ת ואחרי בקשות ביום שני - ב"ה נסגר לי התיק שהיה לי בבית משפט! וגם מה ששלמתי יכניסו לי לבנק בחזרה בלי קיזוזים, הכל הביאו לי! מה שטוב, ביום שאני צריך לכבוד השבת בשביל לקנות שלא יחסר לי! השי"ת בדיוק הביא לי את הכסף. באמת מי שחי באמונה ובשמה ועם צדיק אמיתי - אין דאגה וגם פחד! על כל מיני חסרונות דברים "עבדו..." ב"ה עובד ממש!

 • 21.07 15:13

  כבוד הרב! איזה שיעור בוקר מנצח, בתוך התפילות מבקשת ומתחננת: 'אבא! תראה לי את הכיוון' ממש התחברתי לציפור שנשלחה לאיש שנרטב בדרך ששימשה כוויז של פעם... (בלי תפילה לא מקבלים - חלק ל"ט 18.07.2024, shofar.tv/lessons/17329) גם מהשיעור הקודם... וממש ככה לדברים שהרב אמר: 'לא לחכות לתפילת 18... לדבר עם אבא! "ובלכתך בדרך" בפרט שלא בטוחים שנקבל, וכל הזמן ויחד עם המזמור שלא יתבטל: "מזמור לתודה!" - "עבדו את ה' בשמחה😁" מתוק מדבש💫!

 • 21.07 15:11

  שלום כבוד הרב היקר . השבוע הרגשתי לא טוב (ל"ע), באמצע הלילה היה לי שיעולים כואבים וצרבת חזקה ממש הפריע לי, קמתי עשית את הסגולה: "עבדו את השם בשמחה" וב"ה ישר עבר לי ישתבח שמו זה עובד מהר. תודה רבה לכבוד הרב על השמחה - זה משהו מיוחד. שבת שלום ומבורך (אמן).

 • 21.07 15:10

  לכבוד הרב אמנון יצחק שליט"א, שמעתי את ההרצאה אתמול וזה פחד פחדים לשמוע מה גורמת מחלוקת. בנוגע לבחור ששם קץ לחייו (ל"ע, שדיבר אתכם בהרצאה של מודיעין עילית) ידוע לי ששמו... בנוסף רציתי להגיד יישר כח לצוות הצילום של כבודו שרגישים לקהל שלא תיגרם לאי מי בושה. ממש מרגש לשים לב לזה כל פעם מחדש. ישר כח גדול ושתזכו להמשיך לעשות חיל ולהציל את נשמות ישראל - אמן!

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת

קליפים וסרטונים