טוען...

נס של הבחור שלמד שעתיים בתענית דיבור שלושה חודשים רצוף פעמיים

 תאריך פרסום: 28.06.2012, שעה: 10:34