טוען...

"זכור את אשר עשה לך עמלק"

 ביה"כ מוסאיוף, ירושלים
 תאריך פרסום: 07.03.2012, שעה: 12:14


כיצד יתכן שהתורה מצווה להרוג עם שלם מעולל ועד יונק? האסון והשקר במושגים; "דרך האמצע והפשרה" "הסלחנות" "אהבת ישראל" שנוקטים בהם חלק מבני התורה והעוסקים בקרוב,   ומיהו הראוי להורות הוראה לאחרים, קטע מדהים וחריף ומעל הכל אמיתי! בונוס שיר פתיחה יפהפה של ארז יחיאל.