טוען...

ארגון הידרדרות - ליצנים לנשים ו... לגברים


הורדת MP4 הורדת MP3


ואם ממין ממיני הפירות - יגדור עצמו מאותו המין, וכן בבעילות אם חטא באשת איש - יגדור עצמו מקרבת הנשים בכלל, ומלשיח עמהן, ואם בפנויות - יתרחק מהן, אתם שומעים מה כתוב פה?

אני אף פעם לא הסכמתי לתת דרשות לנשים,

ש. ---

הרב: בהתחלה בהתחלה כן, היו ל-10 נשים זקנות נכון, נכון. אבל אני גדרתי את עצמי ברגע שידעתי מה שכתוב - שאני לא נותן. והיו לי הזדמנויות לאלפים ולרבבות חבל על הזמן. לא נותן למה? למה לא נותן? "אין אפוטרופוס לעריות", אתה יושב נגיד מול מאוד נשים, והן צוחקות חופשי על הבר, ההההההה ונמרחות נמרחות ככה, ואפשר להגיד שבן אדם לא יעבור לו איזה הרהור? אז פעם לחצו עלי, כאילו דאג לשאול שאלה שאני כן אלך, ולקח אותי לרב וואזנר,

והרב וואזנר אמר לי - שאני יכול לדבר לפני נשים, אבל מאחורי מסך, אז אמרתי: "אין בעיה, אנחנו נעשה קלטת ששומעים רגליים נכנסות, ואני אשים טייפ, ואני אגיד: "ערב טוב!" ואתחיל את הדרשה, הרי אין שאלות מאחורי מסך, ואחר כך יהיה רגליים שהלכו, ושלום בשביל מה צריך להיות?! וגם אם זה יהיה מאחורי מסך - אז מה הרהורים אין? אז איך רבנים נותנים דרשות לככה וככה, ויכולים להגיד שלא עובר להם שום הרהור.

פעם אחת הרב שלי זכר צדיק לברכה, ממש הפציר בי ללכת ל"אור החיים", היה דחוף ללכת לאיזה עניין לדבר, ולתפוס את הבנות, זה היה איזה יום מסוים,

אמרתי לו: "הרב! אני לא רוצה",

אמר לי: "לך – מותר! אין לך שום בעיה!! אני זה..."..

אמרתי: "הרב! אני לא הולך, לא נותן", הפציר, הפציר!

אמרתי לו: "אני אהיה מוכן התנאי שיהיו אנשים גברים שישבו בשורות הראשונות ואני אסתכל עליהם".

וככה עשינו.

יש אנשים הולכים לנשים, ומצחיקים אותם וזה.... אוווווווו יה חביבי יה חלאוולאי

עכשיו בעל תשובה ראיתם מה כתוב? תראו מה כתוב: מה כתוב? יגדור עצמו מקרבתם, ומלשיח עמהן, ואם מפנויות יתרחק מהן. זאת אומרת: אדם צריך להרחיק את עצמו מכל מקום שהוא היה פרוץ, או דברים שהוא נכשל וכו' וכו'. זה נקרא תשובה, שאדם רוצה להתרחק מהאיסור לגמרי, לא לבוא לידי ניסיון, להתרחק לגמרי. ומי שאומר שזה אינו משפיע עליו - אתה יכול להגיד עליו שהוא שקרן שאין כדוגמתו.

ש. ---

 הרב: אני לא יתן, מי שיתן - על אחריותו ואני אומר לך שאין דבר כזה שהוא לא נכשל.

ש. השאלה אם חרדי--

הרב: אין שום--- חרדי מלידה יש לו יצר הרע בדיוק כמו לאחד---

ש. מכיוון שהוא לא היה רגיל---

הרב: זה קשור לרגיל, זה הפוך,

ש. ---

הרב: מה? אין דבר כזה, אסור לעבור עבירה כדי שהשני יעשה --- לא אומרים לאדם חטא בשביל חברך.

ש. ---

הרב: ובפרט אם זה ליצנים כאלה שמצחיקים. אם זה היה הרב וואזנר שנותן שיחה "באורח החיים" לבנות והוא בכלל לא מסתכל, ולא כלום והוא קדוש וטהור - אז זה כן. אבל אם זה מהצעירים האלה - "ושעירים ירקדו שם" אז זה בעיה. אז זה בעיה. הרי מי שראו את הלשונות שמדבר הרב ליצן - מי שראו נשים את הקטעים האלה, התחלחלו איך אדם יכול לדבר דברים כאלה. וזה מעל ראשיהם של הגברים, הגברים מעל ראשיהם של הגברים והוא משדר לנשים, כל הדיבורים והטינופת האלה - הם לנשים, להרשים את הנשים, זה לא בשביל הדברים, מי ששומע את הניואנסים האלה - אם הוא היה בשיחה מול גברים בלבד הוא לא היה עושה קולות של נשים,

ש. זה ניסיון קשה

הרב: בשביל זה אתה בבית אני יודע אתה בסדר.

ש. מה הכוונה להחזיר בתשובה

הרב: מה? כן יש כאלה שאומרים שהם מתכוונים להחזיר בתשובה. אם בן אדם היה רוצה להחזיר בתשובה - הוא לא היה צריך לקחת כסף בשביל זה ולהתפרנס מזה בכלל. כי אם לא ישלמו לו הוא לא ילך, אם לא ישלמו לו והוא לא ילך - הוא לא רוצה להחזיר בתשובה. הוא רוצה כסף.

ש. אולי רוצה באמת---

הרב: אתה תגיד מה שאתה רוצה, ומי שרוצה לעשות באמת מה שהוא רוצה - לא יקח כסף. והקב"ה זן ומפרנס, כבר למדנו "שער הבטחון" כל סיבה מסיבות העולם, אז זאת אומרת: אם בן אדם מתנא את הגעתו להרצאה בשכר אישי לו, לא בהוצאות יש דברים שזה הוצאות, אתה צריך להזכיר אולם אתה צריך לשים מודעות, לשלם לצוות וכו', אבל אם זה שכר אישי לו, ואם לא הוא לא בא -

ש. אולי זה לארגון שלהם

הרב: לא, לא לארגון יש כאלה מקבלים שכר בעצמם, לא לארגון, אם זה ארגון, אמרתי ארגון שיש לו הוצאות – בסדר, אבל אם בן אדם לוקח נגיד 1000 שקל להרצאה - יש לו 100 הרצאות בחודש - זה ממש "דמי בטלה...". יש כאלה שלוקחים בתעריף שלהם "דמי בטלה" ממש. זאת אומרת: הוא לוקח על ההרצאה, הוא לוקח על הנסיעה, הוא לוקח על הזמן של הבטלה של הנסיעה, שאם נוסע שעה, כמה שווה שכר בטלה? זה מחיר הרצאה זה נגיד 50%, דמי בטלה לא אבטלה.

ואם אתם חושבים שאני צוחק אז הוא יודע בדיוק מה אני מדבר כי הוא גם היה מרצה, וגם היום. בכל אופן יש דברים כאלה לצערנו הרב. שאדם ידבר לשם שמים - זה פירושו של דבר שאדם מכתת את עצמו על חשבונו. נוסע בדלק שלו, ברכב שלו, ולא לוקח שכר ונותן דרשה. זה נקרא בן אדם לשם שמים, ולא עוד - גם לא הולך לכל הרצאה. כי הרצאה שיש בה רק נשים - הוא לא משחק אותה "קדוש ופרוש". כי אדם יודע שהוא אדם, ולמה לו להכניס עצמו בניסיונות? ואין הרבה כאלה אפילו לא תמצאו על יד אחת.

אז לכן מה שמרגילים אתכם זה מה שאתם מבינים, כי הרגילו אתכם, אבל מי שיודע בדיוק איך צריך לעבוד את האלוקים - יודע מה ההפרש בין כזה לכזה וכו' וכו'. בודאי שכולם אומרים שצריך לקרב רחוקים, הכוונה שלהם זה לזכות את הרבים, בודאי. ואסור להשמיע רבניות באתרים, כי גם הגברים שומעים, וגם מסתכלים, ומה פתאום שאשה תדבר ברדיו? אז איזה מן דברים אלה? נגמר כל עניין המניעות. ואשה מראיינת אשה באתר, ומספרת לה, ויושבת אחת מול השניה ומדברות, ויש מראיינת,

וכל זמן שהמראיינת מדברת - צריך להסתכל על המראיינת, וכן הלאה. אז זאת אומרת זה לא דברים שבאקראי, מישהי שאלה שאלה בהרצאה או משהו, זה לשבת ולהסתכל על מראיינת ומרואיינות שיושבות ומדברות ביניהן וכו'. ויש גם כאלה ששרות, וזה מופיע באתר, ומי נתן את ההיתר? ולהכניס דיסק של רבנית שמדברת הביתה, זה גם סיפור, כי אם ישמע את זה הבעל כי היא מדברת בעניינים של בינה לבינו, ומדריכה אותן מה כן ומה לא, שיחות לנשים ידועים בנושאים מסוימים.

ש. ---

הרב: לא משנה אתה מבין, כל אלה דברים לא פשוטים. אבל מה - הכל נהיה הפקר! ו"הכל מותרים לכם, הכל שרויים לכם, הכל מוחלים לכם, אין כאן לא..." לא לא לא הכל בסדר. אתה מבין, הכל בשם הקירוב, אז יש היום טמבלויזיה, ויש לך תכניות השם ירחם, וגם מביאים את הזמרים הכי פסולים, והולכים לאילת נגד מה שפוסקים כל הגדולים, וסוחבים את החרדים לאילת לחזק אותם, שמעת? סוחבים אותם לאילת לחזק אותם, ושמה מביאים את כל הליצנים, ואתה רואה ספא מיוחדת ואוכל כזה... הכל רק חומר וחומר וחומר---

רק לגרור את האנשים למקומות כאלה להוציא את כספם וממונם, זה רק בשביל "הפן" והקישוט והקישוט אתה מבין איזה דברי תורה שמתוכם אולי תמצא 5% בתוך הדרשה, כי מה הם יבואו לדבר "רבינו בחיי - שער התשובה", בשביל זה הם ירדו לאילת? "שער עבודת האלוקים" בשביל זה הם ירדו לאילת? תביא רבנים מצחיקים בחייאת דינאק, מה הבאת לנו "כבדים?", תביא מישהו להשתעשע! בטח בסוף עוד נתחרט למה באנו לאילת! עוד בסוף מה? "אל תזכיר לנו עוונות ראשונים" אנחנו רוצים ליהנות, אתה מבין. וזה נקרא "קירוב". קירוב למי למה? זה השאלה

  •    שיתוף   

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת