טוען...

<span style=`color:red;`><b>לשמיעה </b></span> יהדות מצוות ועבירות