טוען...

הוכחה פשוטה וזמינה מהחיים לקיום הבורא (קסת הדיו)

 הרב אורי יצחק: כאשר המח-שב - אמר ל'מח': 'שב'!   מי שמבקש את האמת באמת - האמת תגיע אליו