טוען...
  • ראשי
  • הכה את המומחה
  • אם המטרה היא לחיות אז למה מתים ואם המטרה היא המוות אז למה אתה חי ( סוד הקיום)

אם המטרה היא לחיות אז למה מתים ואם המטרה היא המוות אז למה אתה חי ( סוד הקיום)

 מסכת שבת דף עה,ב | הרב אבנר עוזרי שליט"א   זה קצת קשה לי... 

הודעות ועדכונים

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 WhatsApp

 050-6500-666

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578