טוען...

העצה שקיבל חנווני שלא יכל להפסיק לגזול (ספור יפה בעכו)