טוען...
  • ראשי
  • הכה את המומחה
  • מדוע התייאש משה בענין האכלת הבשר לישראל, ומדוע חייב אדם לכבד בניו ואשתו יותר מעצמו (סוד הצלחת המנהיג)

מדוע התייאש משה בענין האכלת הבשר לישראל, ומדוע חייב אדם לכבד בניו ואשתו יותר מעצמו (סוד הצלחת המנהיג)