טוען...
  • ראשי
  • הכה את המומחה
  • נבואת המדרש על האיראנים והמלחמה האחרונה (מה זה י תי ולא אחמינה ונקמת ה' בגויים)

נבואת המדרש על האיראנים והמלחמה האחרונה (מה זה י תי ולא אחמינה ונקמת ה' בגויים)

הודעות ועדכונים

הרצאות קרובות

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 WhatsApp

 050-6500-666

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578