טוען...

דברי נחמה מדוד מלך ישראל לכל הסובלים (התמודדות עם מצבים קשים -אילת)

 מסכת שבת דף פג,א | הרב אבנר עוזרי שליט"א   הרב אמנון יצחק: "ארז יחיאל הפך לזמר פסול. הפסיד את העולם הבא"