טוען...
  • ראשי
  • הכה את המומחה
  • לא יכולה לבקש בלב שלם משיח מפחדת מגוג ומגוג ודואגת לקרובים שלא יחזרו (מקסיקו)

לא יכולה לבקש בלב שלם משיח מפחדת מגוג ומגוג ודואגת לקרובים שלא יחזרו (מקסיקו)