טוען...

בעיה פסיכולוגית לשים ציצית ומה זה משנה איזה כיפה אני שם (בית שמש)

 ראש הממשלה, אבא של הפנאטים!   קושיה על הבטחת הרמב"ם בענין בריאות