טוען...
  • ראשי
  • הכה את המומחה
  • כתוב ודורשי ה` לא יחסרו כל טוב אז איך רואים הרבה צדיקים שחסר להם כל טוב

כתוב ודורשי ה` לא יחסרו כל טוב אז איך רואים הרבה צדיקים שחסר להם כל טוב

 שאלה אפיקורסית   כיצד פועלת עין הרע ואופן הסרתה