טוען...

שכרה של אשה ההולכת בצניעות ולהפך (מדהים)

 כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. איפה החלק שלי?   מסכת שבת, דף פ, עמוד ב | הרב אבנר עוזרי שליט"א