טוען...
  • ראשי
  • הכה את המומחה
  • מתוך העימות עם אבי איש מרץ (מערכת החינוך כת השטן ריקודי הטרנס הכפיה החילונית ציונית)

מתוך העימות עם אבי איש מרץ (מערכת החינוך כת השטן ריקודי הטרנס הכפיה החילונית ציונית)

 תשובה לחילוני ששאל: "איפה היה הקב"ה לפני היום הראשון?"   כיצד רבי יחזקאל לוינשטיין זצ"ל היה מתגבר על זקנותו?