טוען...
  • ראשי
  • הכה את המומחה
  • למי חסר בורג ואיך בודקים דברים בחיים (מתוך עימות עם נערי קיבוץ השומר הצעיר)

למי חסר בורג ואיך בודקים דברים בחיים (מתוך עימות עם נערי קיבוץ השומר הצעיר)