טוען...

למה כתוב ודורשי ה לא יחסרו כל טוב ורואים הרבה צדיקים עניים