טוען...

ומכת השונא תלך ותגבר ושקרי ההנהגה הישראלית

 דהרי 2014   מסכת שבת דף עז, עמוד א | הרב אבנר עוזרי שליט"א 

הודעות ועדכונים

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 WhatsApp

 050-6500-666

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578