טוען...

עתונאי ערבי על סיבת הסכסוכך האמיתית

 מסכת שבת דף קטז' עמ' ב'    המהר"ל מפראג על מצבנו עתה שנת תש"פ | הרב אמנון יצחק