טוען...

יחזקאל הנביא על הרוצחים הערבים וההנהגה בישראל

 לא חוזר בתשובה? הפסד שלך!   שליח ציבור לא הגון. על מה מותר לענות ועל מה לא?